Siofra O’Leary Kryetare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut Barazia gjinore është thelbësore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, për funksionimin e demokracisë dhe qeverisjes së mirë, si dhe për respektimin e shtetit të së drejtës dhe promovimin e...

Robert Spano Ish-Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut Jam krenar që jam Kryetar i Bordit të Patronëve të Rrjetit GCJ. Diskriminimi i bazuar në gjini, në cilëndo formë, e veçanërisht kundër grave, duhet të luftohet me çdo kusht. Unë ia kam kushtuar...

Dunja Mijatović Komisionere e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut Në kohë sfidash të mëdha, të cilat përkeqësojnë më tej dhunën e diskriminimin me të cilët përballen gratë dhe vajzat çdo ditë, Konventa e Stambollit mbetet fanari ynë që na prin drejt zhdukjes...

Ivana Jelić Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut Barazia gjinore është një vlerë e atillë që e vë theksin tek dinjiteti dhe integriteti njerëzor, si dhe tek tërësia e përbashkët e qenieve njerëzore. Qëllimi për përmbushjen e kësaj vlere na përfshin...