Siofra O’Leary

Kryetare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Barazia gjinore është thelbësore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, për funksionimin e demokracisë dhe qeverisjes së mirë, si dhe për respektimin e shtetit të së drejtës dhe promovimin e mirëqenies për të gjithë. Rrjeti GCJ është jashtëzakonisht relevant për rajonin tuaj dhe për Evropën në tërësi. Jam krenar që jam një prej patroneve të tij.

Share This