Utjecaj

Rasprostranjenost nasilja nad ženama, učestalost rodnih stereotipa, nedovoljna zastupljenost žena u politici i na visokim položajima, kao i utjecaj pandemije COVID-19 na žene koje su se, inače, nalazile u nepovoljnijem društvenom položaju samo su neki faktori zbog kojih preduzimanje dodatnih aktivnosti radi unapređenja položaja žena u regionu ima suštinski značaj.

Mreža GCJ pruža jedinstveni i inovativni pristup borbi protiv rodne neravnopravnosti i patrijarhalnih normi koje su duboko ukorijenjene u regionu, a prvi korak podrazumijeva promjene u samom pravosuđu.

REGIONALNA SARADNJA
Regionalni aspekt Mreže GCJ posebno je važan s obzirom na zajedničku pravnu i društvenu tradiciju, historiju i običaje širom Zapadnog Balkana.

Slojevita struktura Mreže omogućuje nam da:

  • maksimiziramo prilike za regionalnu saradnju, iskoristimo sličnosti među jurisdikcijama, razmjenjujemo najbolju praksu i učimo iz pouka drugih koji su se suočavali sa sličnim pitanjima i
  • na domaćem nivou provodimo aktivnosti koje su prilagođene pojedinačnim problemima i složenosti svake jurisdikcije posebno.
BOGATSTVO STRUČNOSTI I PERSPEKTIVA
Zahvaljujući saradnji i podršci širokog kruga stručnjaka i stručnjakinja, aktera i akterki izvan pravosuđa i pokrovitelja i pokroviteljki, nalazimo se u jedinstvenom položaju da:
  • pružamo širok dijapazon obuka, resursa i događaja zasnovanih na međunarodnoj i regionalnoj ekspertizi u oblasti prava i
  • ističemo perspektive i ulogu drugih ključnih aktera i akterki u borbi za rodnu ravnopravnost, uključujući, naprimjer, službenike i službenice policije, tužioce i tužiteljke, predstavnike i predstavnice medija, socijalne radnike i radnice i, što je najvažnije, osobe koje su preživjele rodno zasnovano nasilje i koje su na svojoj koži osjetile rodne stereotipe i diskriminaciju.
LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ
Svjesni smo da sama pravna obuka nije dovoljna za unapređenje rodne ravnopravnosti u regionu. Podjednako je važno mijenjati stavove prema ulogama žena i muškaraca u društvu.

Mreža GCJ nudi osobit holistički pristup aktivnostima. Pored obuke sudija i sutkinja u pravnim odredbama značajnim za rodnu ravnopravnost, usredsređujemo se na:

  • profesionalni i lični razvoj sutkinja u regionu, na primjer, putem mentorskih programa i
  • borbu protiv rodnih predrasuda i diskriminacije koje se mogu ispoljavati u sudnicama širom regiona, na primjer, realizacijom obuke radi jačanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti.
Share This