ANËTARËT

Rrjeti GCJ është i përbërë nga gjyqtarë prej gjashtë juridiksioneve të Ballkanit Perëndimor, nga të gjitha fazat e karrierës së tyre. Të gjithë anëtarët janë të përkushtuar ndaj avancimit të barazisë gjinore në mënyrë të atillë që të çojë drejt përparimit të grave dhe burrave.

Share This