Aktivitetet

AKTIVITETET E ARDHSHME

AKTIVITETET E MËPARSHME

Forumi i dytë gjyqësor për Barazisë Gjinore dhe Ballkanin Perëndimor

2-3 qershor 2023, Beograd, Serbi

Aktivitetet

Forumi i dytë gjyqësor për Barazisë Gjinore dhe Ballkanin Perëndimor

2-3 qershor 2023

Vendi: Beograd, Serbi

Forumi i dytë gjyqësor për Barazinë Gjinore dhe Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Qendra AIRE me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, synon të trajtojë çështjen se si gjyqësori mund të trajtojë lloje të ndryshme të pabarazive gjinore në Ballkanin Perëndimor.

Nisja e Kampionëve të Çështjeve Gjinore në Gjyqësor në Sarajevë

12 korrik 2022, Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë

Aktivitetet

Nisja e Kampionëve të Çështjeve Gjinore në Gjyqësor në Sarajevë

12 korrik 2022

Vendi: Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë

Qendrat e Trajnimit Gjyqësor dhe Prokurorial të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës dhe Republika Srpskës, me mbështetjen e Qendrës AIRE, festojnë 20-vjetorin e punës së tyre në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe kjo ngjarje do të shërbejë si mundësi për të nisur Rrjetin e Kampionëve të Çështjeve Gjinore në Gjyqësor.

Forumi i Parë i Barazisë Gjinore për Ballkanin Perëndimor

1-2 prill 2022, Budva, Mali i Zi

Aktivitetet

Forumi i Parë i Barazisë Gjinore për Ballkanin Perëndimor

1-2 prill 2022

Vendi: Budva, Mali i Zi

Forumi i parë i quajtur “Forumi Rajonal për Barazinë Gjinore në Ballkanin Perëndimor” do të mbahet më 1 dhe 2 prill në Budva (Mal i Zi). Forumi organizohet nga Qendra AIRE me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Lufta kundër femicidit në Bosnje dhe Hercegovinë – standardet ndërkombëtare dhe jurisprudenca e gjykatave të BH

25 mars 2022, Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë

Aktivitetet

Lufta kundër femicidit në Bosnje dhe Hercegovinë – standardet ndërkombëtare dhe jurisprudenca e gjykatave të BH

25 mars 2022

Vendi: Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë

Qendra AIRE, Gjykata Supreme e Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës, Gjykata Supreme e Republika Srpska dhe Gjykata e Apelit e Qarkut Brčko të Bosnje dhe Hercegovinës, të premten, 25 mars 2022, do të zhvillojnë konferencën “Lufta kundër femicidit në Bosnje dhe Hercegovinë – standardet ndërkombëtare dhe jurisprudenca e gjykatave të BH”.

Share This