O GCJ Mreži

KO SMO

Mreža sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti (Mreža GCJ) je regionalna mreža sudija i sutkinja na Zapadnom Balkanu posvećenih unapređenju rodne ravnopravnosti. Mreža je formirana 2022. godina i predstavlja prvu mrežu te vrste u regionu.

Mreža je formirana u okviru projekta Ravnopravnost i borba protiv rodno zasnovanog nasilja i femicida na Zapadnom Balkanu , čije provođenje finansira Vlada Uiedinjenog Kraljevstva. Cilj ovog projekta je unapređenje pristupa pravdi žrtava rodno zasnovanog nasilja putem povećanja razumijevanja pitanja rodne ravnopravnosti među nosiocima i nositeljkama pravosudnih funkcija na Zapadnom Balkanu. Taj projektni cilj će biti ostvaren putem:

  • analitičkog rada usmjerenog na utvrđivanje manjkavosti u postupanju u skladu sa dobrom praksom i međunarodnim standardima;
  • unapređenja usaglašenosti sudske prakse o rodno zasnovanom nasilju i femicidu u šest zemalja Zapadnog Balkana sa dobrom praksom Evropskog suda za ljudska prava i međunarodnim standardima;
  • unapređenja znanja i svijesti sudija i sutkinja i drugih pravosudnih praktičara i praktičarki o pitanjima rodne ravnopravnosti;
  • integrisanja rodne ravnopravnosti u svu sudsku praksu.

Mreža GCJ je aktivna u šest jurisdikcija Zapadnog Balkana, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Mrežom, koju je osnovao AIRE Centar u saradnji sa institucijama za obuku nosilaca i nositeljki sudskih funkcija svih jurisdikcija, upravlja Regionalni odbor koji čine iskusni stručnjaci i stručnjakinje iz cijelog regiona, a podršku mu pruža Odbor pokrovitelja i pokroviteljki, u kojem su okupljeni istaknuti pravnici i pravnice, uključujući one iz Evropskog suda za ljudska prava.

ŠTA RADIMO

Mreža GCJ pruža prilike da se jačaju veze, saradnja i da se razmjenuje najbolja praksa između sudija i sutkinja i pravnih stručnjaka i stručnjakinja u regionu. Blisko sarađujemo sa institucijama za obuku nosilaca i nositeljki sudskih funkcija u regionu u pružanju ciljane obuke, provođenju istraživanja, izradi publikacija o pitanjima rodne ravnopravnosti i nudimo strukturirano umrežavanje i model mentorstva.

Sarađujemo i sa ekspertima i ekspertkinjama izvan pravosuđa, institucijama i govornicima i govornicama kako bismo kod pravosudnih i pravnih stručnjaka i stručnjakinja produbili shvatanje o utjecaju rodnih stereotipa i ohrabrili holistički pristup djelotvornoj primjeni mjera rodne ravnopravnosti u tim institucijama.

NAŠI CILJEVI
  • Jačanje svijesti o pitanjima rodne ravnopravnosti, prirodi i pogubnim efektima rodnih stereotipa na društva Zapadnog Balkana, te o ulozi pravosuđa u rješavanju tih pitanja
  • Unapređenje znanja, vještina i prakse sudija i sutkinja u pogledu rodne ravnopravnosti i rodnih stereotipa
  • Podsticanje djelotvorne primjene domaćih, evropskih i međunarodnih pravnih instrumenata o rodnoj ravnopravnosti
  • Olakšavanje razmjene znanja, vještina, iskustava i ideja o rodnoj ravnopravnosti među sudijama i sutkinjama i pravnim praktičarima i praktičarkama širom regiona
  • Unapređenje profesionalnog i ličnog razvoja sutkinja u regionu
Share This