Dunja Mijatović

Komisionere e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut

Në kohë sfidash të mëdha, të cilat përkeqësojnë më tej dhunën e diskriminimin me të cilët përballen gratë dhe vajzat çdo ditë, Konventa e Stambollit mbetet fanari ynë që na prin drejt zhdukjes së kësaj dukurie, duke sfiduar sjelljet patriarkale që e mundësojnë atë, duke siguruar mbrojtje për viktimat dhe ndëshkim për kryesit, dhe duke rritur efektet vetëdijesuese tek gratë e vajzat në veçanti dhe brenda shoqërisë në tërësi.

Share This