Сиофра О’Лири Претседателка на Европскиот суд за човекови права Родовата еднаквост е во средиштето на заштитата на човековите права, функционирањето на демократијата и доброто владеење, како и на почитувањето на владеењето на правото и промоцијата на благосостојбата...

Роберт Спано Претседател на Европскиот суд за човекови права Почестен сум да бидам Претседател на Одборот на покровители на [GCJ] Мрежата. Родово заснованата дискриминација во кој било облик, а особено насилството против жените, мора во секој случај да бидат победени....

Дуња Мијатовиќ Комесарка за човекови права на Советот на Европа Во време на големи предизвици, кои дополнително го зголемуваат проблемот со насилството и дискриминацијата со кои се соочуваат жените и девојките на дневна основа, Истанбулската конвенција останува наш...

Ивана Јелиќ Судијка во Европскиот суд за човекови права Родовата еднаквост е таква вредност која ги нагласува човековото достоинство и човековиот интегритет како инхерентни на сите човекови битија. Целта да се постигне оваа вредност нѐ инволвира сите нас, без оглед на...