ПОШИРОКА СОРАБОТКА Ние се занимаваме со пошироко засегнатите страни, вклучително и полициските службеници, обвинителите, социјалните работници и претставниците на медиумите кои известуваат за родови прашања, како и криминал и насилство поврзани со родот, како...

ПАРТНЕРСТВО СО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБУКИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО Тесно соработуваме со институциите за обуки во правосудството (JTIs) низ регионот во создавањето, испораката и спроведувањето на сите активности на мрежата. Во јули 2022 година, потпишавме Меморандум за соработка...

ЧЛЕНОВИ GCJ Мрежата е составена од судии од шесте правни системи на Западен Балкан, во сите фази од нивната кариера. Сите членови се обврзуваат на унапредување на родовата еднаквост како во начинот на кој ги спроведуваат законите така и со тоа што придонесуваат во...

Мрежата ужива поддршка од Одборот на покровители, составен од еминентни правници, вклучително и од Европскиот суд за човекови права. Покровителите размислуваат и советуваат за перспективите на меѓународното право, нудат поддршка и увид во нивните области на експертиза...

Регионалниот одбор кој е составен од високи експерти од целиот регион ги развива стратегијата, насоката и приоритетите на мрежата, осигурувајќи дека Мрежата се грижи и за локалните и за регионалните области на интерес, проблеми и приоритети. Членството во нашиот...