ЧЛЕНОВИ GCJ Мрежата е составена од судии од шесте правни системи на Западен Балкан, во сите фази од нивната кариера. Сите членови се обврзуваат на унапредување на родовата еднаквост како во начинот на кој ги спроведуваат законите така и со тоа што придонесуваат во...