ŠIRA SARADNJA Sarađujemo i sa drugim akterima, uključujući pripadnike i pripadnice policije, tužioce i tužiteljke, socijalne radnike i radnice i predstavnike i predstavnice medija koji izvještavaju o pitanjima u vezi sa rodnom ravnopravnošću, kriminalom i nasiljem,...

PARTNERSTVO SA INSTITUCIJAMA ZA OBUKU NOSILACA I NOSITELJKI PRAVOSUDNIH FUNKCIJA Radi osmišljavanja, ostvarivanja i provođenja svih aktivnosti Mreže, blisko sarađujemo sa institucijama za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija u cijelom regionu. U julu 2002....

ČLANOVI I ČLANICE Mrežu GCJ čine sudije i sutkinje u svim fazama svoje karijere iz svih šest jurisdikcija Zapadnog Balkana. Svi članovi i članice se obavezuju da će unapređivati rodnu ravnopravnost kako načinom na koji primjenjuju zakone, tako i doprinosom radnom...

Mreža uživa podršku Odbora pokrovitelja i pokroviteljki koji čine istaknuti pravnici i pravnice, uključujući sudije i sutkinje Evropskog suda za ljudska prava. Pokrovitelji i pokroviteljke sagledavaju i daju savjete sa stanovišta međunarodnog prava, pružaju podršku i...

Regionalni odbor, koji čine iskusni stručnjaci i stručnjakinje iz cijelog regiona, usaglašava strategiju, pravac djelovanja i prioritete Mreže pri čemu obezbjeđuje da se ona bavi lokalnim i regionalnim oblastima koja su interesantna, problemima i prioritetima. Broj...