Мрежата ужива поддршка од Одборот на покровители, составен од еминентни правници, вклучително и од Европскиот суд за човекови права. Покровителите размислуваат и советуваат за перспективите на меѓународното право, нудат поддршка и увид во нивните области на експертиза...