Регионалниот одбор кој е составен од високи експерти од целиот регион ги развива стратегијата, насоката и приоритетите на мрежата, осигурувајќи дека Мрежата се грижи и за локалните и за регионалните области на интерес, проблеми и приоритети.

Членството во нашиот Регионален одбор продолжува да расте. До крајот на 2022 година тој ќе биде составен од судии и експерти од сите правни системи кои се учесници во Мрежата.

ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛНИОТ ОДБОР

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite]

Програмска директорка за Западен Балкан, AIRE Центар

Билјана ја води Програмата за владеење на правото за Западен Балкан на AIRE Центарот. Таа во период на повеќе од 20 години испорача повеќе од педесет обемни проекти за владеење на правото, во партнерство со клучните национални институции и меѓународни агенции. Тие вклучуваа родова еднаквост и други форми на техничка помош, обуки за човекови права, законодавни реформи, добро владеење и борба против корупцијата и организираниот криминал. Како правничка со образование оформено на Универзитетот во Белград и на Институтот „Раул Валенберг“ при Универзитетот во Лунд, Билјана ја започна својата кариера во белградскиот Центар за човекови права. Таа го основала и е еден од уредниците на стручниот правен билтен „Човековите права во Европа“ (Human Rights in Europe), кој сега го издаде неговото 150-то издание. Од неодамна таа е коавтор на серија водичи за судии, носители на одлуки и практичари во Југоисточна Европа, кои се фокусираат на низа теми за човековите права, вклучувајќи ги правичното судење и независното судство, миграцијата, КОВИД-19 и неговото влијание врз човековите права и родовата еднаквост во судската пракса на ЕСЧП. Таа е членка на одборите на AIRE Центарот во САД и International Bridges to Justice (Меѓународни мостови кон правдата).

Косана Бекер [Kosana Beker]

Експертка за родова еднаквост

Косана Бекер докторирала во Центарот за родови студии при Универзитетот во Нови Сад на тема интерсекциска дискриминација на жените. Таа долги години е активистка за човекови права и адвокатка, особено во областа на правата на жените. Во моментов, таа е Програмска директорка на Организацијата за женски права FemPlatz и работи како консултант во областа на антидискриминацијата и родовата еднаквост. Таа е авторка и коавторка на бројни извештаи, анализи и публикации за спроведување на националното и меѓународното законодавство за антидискриминација, за правата на жените и за правата на лицата со попреченост.

Сабина Ѓапо [Sabina Đapo]

Програмска менаџерка на Програмата за владеење на правото во Западниот Балкан

Сабина раководи со целокупната програма за владеење на правото во Западниот Балкан. Таа работи со менаџери на одделни проекти за да ги поддржи во нивните активности на планирање и спроведување на проектите, управување со ресурсите и обезбедување координација и синергија во сите проекти. Таа ја предводи работата на Центарот во областа на мониторинг и евалуација и го согледува во целина процесот на менаџирање на односите со донаторите. Таа има повеќе од 20-годишно искуство во управување со програми и проекти во меѓународни и мултинационални организации, со големи достигнувања во стратешкото планирање, развојот и спроведувањето на програми и проекти, испитувањето и оценувањето на остварените резултати. Нејзината работа е особено сосредоточена на доброто владеење, отчетноста, транспарентноста и економскиот развој. Во изминатите 5 години таа првенствено се сосредоточуваше на родовата рамноправност, конкретно сосредоточувајќи се на економско зајакнување на жените. За време на пандемијата на КОВИД-19, Сабина организираше голем број сесии со универзитетите во БиХ за подзастапеноста на жените во јавниот живот, остварувајќи контакти со повеќе од 300 студенти и професори. Кога работеше во Британската амбасада во Сараево, Сабина работеше на развој на Родовата заложба, интерен документ во кој се наведени организациските заложби за еднакви права на мажите и жените

Вања Радевиќ [Vanja Radevic]

Правна експертка

Во текот на нејзината кариера, Вања Радевиќ извршуваше различни функции во црногорскиот правосуден систем и владините институции. По работата во Вишиот суд на Црна Гора, таа го продлабочи нејзиното знаење за човековите права работејќи како советничка на застапникот на Црна Гора пред Европскиот суд за човекови права. За време на 42-то Собрание на црногорската Влада таа ја извршуваше функцијата советничка на премиерот за надворешна политика. Била членка на различни работни групи во рамките на Советот на Европа што се однесуваат на граѓанскиот сектор и на националните институции за заштита на човековите права. Таа, исто така, е коавторка на бројни публикации кои го анализираат спроведувањето на законодавството во врска со човековите права во Црна Гора.

Арѓана Шехи Кало [Ardjana Shehi Kalo]

Aдвокатка и раководна партнерка во АК Партнерс Легал & Консалтинг

Арѓана Шехи Кало, има над 30-годишно професионално искуство, претежно како правничка во Албанија. Арѓана е раководна партнерка во АК Партнерс Легал & Консалтинг. Таа работела како правничка, правна консултантка и обучувач за бројни меѓународни организации (на пример, за невладини организации и агенции за развој), како и за странски амбасади, меѓународни групи за консалтинг, претпријатија кои се на списокот на најуспешни на Fortune [Форчун] и високообразовни институции.

Во период од повеќе години, Арѓана предавала и обучувала на Академијата за судии и јавни обвинители во Албанија. Таа е авторка на многу правни статии кои биле објавени во домашни и странски публикации и е коавторка на три правни книги. Неколку години Арѓана била на листата IFLR100 на високо ценети адвокати и била назначенa правнa советничка на Австриската амбасада во Тирана.

Во текот на нејзината професионална кариера, Арѓана била вклучена во родови прашања; таа се залагала за законски права на жените и особено за нивното економско зајакнување. За таа цел таа, исто така, била членка на одбори на организации и проекти фокусирани на правата за родова рамноправност и други родови прашања. Исто така, таа учествувала во визуелни уметнички проекти како средство за унапредување на правата на жените. Арѓана настојува да биде пример за жените во Албанија.

Арѓана завршила постдипломски студии по деловно право на Правниот факултет на Универзитетот во Тирана. Исто така, таа има магистерски дипломи од постипломските студии за деловна администрација на Универзитетот во Тирана и на Универзитетот во Небраска (САД).

Лејла Коњиќ Драговиќ [Lejla Konjic Dragovic]

Cудијка на Судот на Босна и Херцеговина

Лејла Коњиќ Драговиќ, вршела разни функции во текот на нејзината кариера во правниот систем на Босна и Херцеговина. Таа била судијка од 2010 година и работела на сите видови кривични предмети, вклучувајќи ги оние кои се однесуваат на повреди на човековите права. Таа е едукатор на Центарот за едукација на судии и јавни обвинители на Федерацијата на Босна и Херцеговина и е сертифициран обучувач на Советот на Европа.

Таа била членка на разни работни групи на различни теми поврзани со родово-базирано насилство, вклучувајќи ги семејното насилство, кривичното дело силување и остварувањето на правото на имотноправни барања итн. Таа е авторка и коавторка на неколку публикации во врска со, меѓу другото, кривичните дела силување и семејно насилство во правосудниот систем. Исто така, таа пишувала за судската пракса во Босна и Херцеговина.

Лејла има диплома од Правниот факултет на Универзитетот во Сараево и исто така магистерска диплома од европски студии на Универзитетот во Болоња. Нејзиниот магистерски труд бил на темата „Остварување на правото на правично судење според членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи“. Лејла го положила правосудниот испит во ноември 2006 година.

Мирјана Поповиќ [Mirjana Popovic]

Cудијка на Апелациониот суд на Црна Гора

Мирјана Поповиќ, е судијка на Апелациониот суд на Црна Гора и претседателка на Црногорското здружение на женски судии (ЦЗЖС).

Мирјана ја почнала нејзината правна кариера како адвокатка, а потоа станала судијка на Основниот и Вишиот суд во Подгорица. Нејзиниот стаж во судството е подолг од 25 години. Од 2017 година таа е членка на Консултативниот совет на европски судии (КСЕС) на Советот на Европа, избрана од Црна Гора (КСЕС е независно тело на Советот на Европа, составено исклучиво од меѓународни судии). Од 2018 година Мирјана ја извршувала функцијата известувач на КСЕС за родова рамноправност.

Нејзините должности како известувач на КСЕС за родова рамноправност, во комбинација со нејзините должности како судијка, ја инспирирале Мирјана да го развие своето знаење за важноста на родовата рамноправност во судството – прашање кое е од клучно значење за транспарентноста, правичноста и отчетноста на судството. За да се подобрат прашањата сврзани со интегритет на родовата рамноправност во судството и за да се подигне свеста за родовата рамноправност, воопшто, Мирјана во февруари 2023 година го иницирала и основала првото Црногорско здружение на женски судии (ЦЗЖС).

Мирјана дипломирала на Правниот факултет на Универзитетот во Подгорица и го положила црногорскиот правосуден испит.

Бранкица Јанковиќ [Brankica Jankovic]

Повереничка за рамноправност

Бранкица Јанковиќ, била Повереничка за заштита на рамноправноста на Република Србија откако била избрана на таа функција од страна на Народното собрание на Република Србија во 2015 и 2020 година. Од 2012 до 2014 година таа била државен секретар во Министерството за труд, вработување и социјална политика. Пред тоа била директорка на Геронтолошкиот центар во Белград.

Бранкица била членка на Геронтолошкото друштво на Србија во изминатите петнаесет години. Ова ја вклучило неа во заштита на човековите права на старите граѓани. Исто така, таа била волонтерка на Црвениот крст на Србија и почесна членка на Клубот за палијативна нега Bel Hospice [Бел Хоспис]. Таа била членка на разни професионални и стручни здруженија на полето на социјалната заштита.

Бранкица била вклучена во подготвување на разни национални стратегии и правни документи и објавила бројни стручни трудови и публикации на теми од областа на правата на старите граѓани и жени и особено за борбата против родово-базираното насилство. Бранкица добила повеќе награди за нејзината работа, вклучувајќи „Придонес на годината за Европа“ за 2018 година и наградата на ОБСЕ „Личност на годината“ за 2017 година.

Таа дипломирала на Правниот факултет на Универзитетот во Белград, ги завршила нејзините постипломски студии на Правниот факултет на Универзитетот во Нови Сад и е студентка на докторските студии на Факултетот за безбедност во Белград.

Share This