ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО МРЕЖАТА НА РОДОВИТЕ ШАМПИОНИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО (GCJ Мрежа)
Придонесуваме за постигнување на еднаквост според законот меѓу жените и мажите во Западен Балкан.

Наша визија

Свет во кој жените и мажите од Западен Балкан уживаат еднаквост според законот, а исто така и во пракса, каде што родовите стереотипи не влијаат на однесувањето или на исходот на судските постапки и каде што секој поединец има корист од ефективното спроведување на националните, европските и меѓународните одредби за родовата еднаквост.

Наша мисија

GCJ Мрежата ги поддржува и поттикнува мажите и жените судии од целиот регион да ја унапредуваат родовата еднаквост и заштитата на правата на жените во Западен Балкан.

Сиофра О’Лири

Претседателка на Европскиот суд за човекови права

Родовата еднаквост е во средиштето на заштитата на човековите права, функционирањето на демократијата и доброто владеење, како и на почитувањето на владеењето на правото и промоцијата на благосостојбата за сите. GCJ Мрежата не може да биде порелевантна, во Вашиот регион, и ширум Европа во целина. Јас сум горда што сум еден од нејзините покровители.

Роберт Спано

Претседател на Европскиот суд за човекови права

Почестен сум да бидам Претседател на Одборот на покровители на [GCJ] Мрежата. Родово заснованата дискриминација во кој било облик, а особено насилството против жените, мора во секој случај да бидат победени. Јас ја посветив мојата кариера, а не само последните 9 години како Судија, а потоа и како Претседател на Европскиот суд за човекови права, на обезбедување еднаквост на мажите и жените како најтемелно човеково право. Судиите се на фронталната линија на оваа битка, особено во регионот. Мажите и жените мора да ја одиграат нивната улога тука со еднаква јачина. Со нетрпение очекувам да ја одиграм мојата улога и да ѝ ја дадам мојата целосна поддршка на мрежата.

Дуња Мијатовиќ

Комесарка за човекови права на Советот на Европа

Во време на големи предизвици, кои дополнително го зголемуваат проблемот со насилството и дискриминацијата со кои се соочуваат жените и девојките на дневна основа, Истанбулската конвенција останува наш светилник во искоренувањето на овој феномен, предизвикувајќи ги патријархалните ставови што го овозможуваат тоа, обезбедувајќи заштита на жртвите и казнување на сторителите и подигнувајќи ја свеста. ефектот врз жените и девојките, како и врз општеството во целина.

Ивана Јелиќ

Судијка во Европскиот суд за човекови права

Родовата еднаквост е таква вредност која ги нагласува човековото достоинство и човековиот интегритет како инхерентни на сите човекови битија. Целта да се постигне оваа вредност нѐ инволвира сите нас, без оглед на полот, себеидентификацијата или припадноста. Сите ние треба да играме одредена улога во промовирањето на родовата еднаквост во сите сфери на животот. Но, судиите имаат одлучувачка улога во заштитата од родово заснованата дискриминација, насилството и злоупотребата. Ме прави почестена да бидам еден од патроните на Мрежата.

Настани

Втор судски форум за родовата рамноправност и Западниот Балкан

2-3 јуни 2023
Место: Белград, Србија

Вториот судски форум за родовата рамноправност и Западниот Балкан, организиран од AIRE центарот со поддршка од Владата на Обединетото Кралство, има за цел да се осврне на прашањето како судството може да се справи со различните видови родова нерамноправност во Западниот Балкан…

Прв регионален форум за родова еднаквост за Западен Балкан

1-2 април 2022
Место: Будва, Црна Гора

TПрвиот „Регионален форум за родова еднаквост за Западен Балкан“ ќе се одржи на 1 и 2 април 2022 година во Будва (Црна Гора). Форумот е организиран од AIRE Центарот со поддршка на Владата на Обединетото Кралство и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH…

Борбата против фемицидот во Босна и Херцеговина – меѓународните стандарди и јуриспруденцијата на судовите во БиХ

25 март 2022
Место: Сараево, Босна и Херцеговина

AIRE Центарот, Врховниот суд на Федерацијата Босна и Херцеговина, Врховниот суд на Република Српска и Апелациониот суд на округот Брчко на Босна и Херцеговина во петок, 25 март 2022 година…

Вести

Покана за вебинарот „Од молк до решенија: Судска пракса за вознемирување на жени на работното место”

4 јуни 2024

AIRE центарот ве поканува на вебинарот „Од молк до решенија: Судска пракса за вознемирување на жени на работното место”, клучна дискусија за сеприсутниот проблем на вознемирување со кое се соочуваат жените на работните места

Дали судството може делотворно да се справи со проблемот на фемицид?

2 септември 2023

Преку 100 клучни правосудни чинители од регионот и пошироко, вклучувајќи ги претседателката и судии/судијки на Европскиот суд за човекови права, претседатели/претседателки на судови, судии/судијки, претставници на други државни институции од регионот,

Најголемиот регионален судски форум за родова рамноправност отворен во Белград

2 јуни 2023

Преку 100 клучни правосудни чинители од регионот и пошироко, вклучувајќи ги претседателката и судии/судијки на Европскиот суд за човекови права, претседатели/претседателки на судови, судии/судијки, претставници на други државни институции од регионот,…

Видео