ПАРТНЕРСТВО СО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБУКИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО Тесно соработуваме со институциите за обуки во правосудството (JTIs) низ регионот во создавањето, испораката и спроведувањето на сите активности на мрежата. Во јули 2022 година, потпишавме Меморандум за соработка...