Мрежата ужива поддршка од Одборот на покровители, составен од еминентни правници, вклучително и од Европскиот суд за човекови права. Покровителите размислуваат и советуваат за перспективите на меѓународното право, нудат поддршка и увид во нивните области на експертиза и споделуваат искуство и знаење. Признавајќи дека за ефективно да се справиме со родовата нееднаквост и жените и мажите треба да се заложат за каузата, поранешниот Претседател на Европскиот суд за човекови права, Роберт Спано, ја зазема позицијата на Претседател на Одборот на покровители. Се надеваме дека неговата позиција како Претседател на Одборот ќе ги инспирира мажите, како и жените судии ширум регионот да се вклучат во работата на Мрежата и да преземат акција за да се борат против родовата нееднаквост.

НАШИТЕ ПОКРОВИТЕЛИ

Роберт Спано [Robert Spano]

Претседател на Одборот на покровители и поранешен Претседател на Европскиот суд за човекови права

Роберт Спано, поранешен Претседател на Европскиот суд за човекови права, во 2013 година беше избран за Судија на Судот во однос на Исланд. Тој ја вршеше функцијата Претседател на оддел од мај 2017 година, Потпретседател на Судот од мај 2019 година, како и Претседател на Судот од мај 2020 сѐ до 31 октомври 2022 година. Пред да ја преземе неговата судиска функција, тој беше парламентарен народен правобранител на Исланд од 2009-2010 година и повторно во 2013 година. Беше декан на Правниот факултет на Универзитетот во Исланд од 2010-2013 година, а за Професор по право беше избран во 2006 година. Тој беше Претседател на Постојаниот комитет на експерти по кривично право во исландското Министерство за правда од 2003-2009 и од 2011-2013 година. Тој исто така беше исландски делегат во Европскиот комитет за проблеми со криминалот и независен експерт во Комитетот Ланзароте на Советот на Европа. Судијата Спано дипломирал на Универзитетот во Исланд и на Универзитетот во Оксфорд.

Сиофра О’Лири [Siofra O’Leary]

Претседателка на Европскиот суд за човекови права

Síofra O’Leary, President of the European Court of Human Rights, is the judge elected in respect of Ireland and is the first woman to hold the position of President of the Strasbourg Court. Сиофра О’Лири, Претседателката на Европскиот суд за човекови права, е судијка избрана во однос на Ирска и беше првата жена која ја држеше позицијата на Претседател на Судот во Стразбур. Назначена во 2015 година, таа ја извршуваше функцијата Претседател на Петтиот оддел од јануари 2020 година како и функцијата Потпретседател на Судот од јануари 2022 година до октомври 2022 година. Пред да му се приклучи на Европскиот суд за човекови права, судијката О’Лири работела речиси две децении во Судот на правдата на Европската унија каде извршувала и правосудни и административни задачи. Паралелно со нејзината работа во двата европски суда, судијката О’Лири е гостин-професорка на Колеџот на Европа во Бриж. Таа учествувала во уредувачкиот одбор на Common Market Law Review („Правна ревија за заедничкиот пазар“), а сега е членка и на неговиот Советодавен одбор и на Одборот на Ирскиот центар за европско право, како и членка на Здружението на правни научници. Во 2016 година, таа беше избрана за почесна членка на Honorable Society of King’s Inns.

Како дипломка на Универзитетскиот колеџ во Даблин (BCL) и постдипломка на European University Institute (PhD), судијката О’Лири претходно била помошник-директорка на Центарот за европски правни студии на Универзитетот во Кембриџ, соработник на колеџот Емануел. Гостин-соработник на Правниот факултет при Универзитетскиот колеџ во Даблин, постдокторски соработник на Универзитетот во Кадиз, Шпанија, и научен соработник на Институтот за истражување на јавна политика во Лондон. Објавувала во голем дел во академски списанија и правни монографии за заштита на темелните права во правото на ЕУ и според ЕКЧП, правото на ЕУ за работните односи, слободното движење на лица и услуги и државјанството на ЕУ генерално.

Ивана Јелиќ [Ivana Jelić]

Судијка во Европскиот суд за човекови права

Ивана Јелиќ е судијка на Европскиот суд за човекови права избрана во однос на Црна Гора во 2018 година. Таа е членка на Комисијата за правни науки при Црногорската академија на науки и уметности од 2015 година. Таа е членка на Сенатот на Црногорското здружение на правници од 2018 година. Пред да му се приклучи на Судот таа беше вработена како Вонреден Професор на Правниот факултет при Универзитетот на Црна Гора. Таа ја вршеше функцијата потпретседателка и членка на Комитетот за човекови права на Обединетите нации (2015-2018). Таа исто така работеше и како независна експертка во различни тела на Советот на Европа (2007-2018), а меѓу другото, и како известителка за родови прашања и како втор потпретседавач на Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства (2012-2016). Таа студирала право на Универзитетот на Црна Гора, Универзитетот во Белград, на Правниот факултет на Беркли при Универзитетот на Колумбија во Беркли и на Правниот факултет Колумбија во Њујорк како стипендист (JFDP fellow) на Програмата за развој на млади истражувачи (JFDP fellow). Таа поседува диплома за завршени магистерски (LL.M) студии (од 2004 година) и докторски (PhD) студии (од 2007 години) по меѓународно јавно право од Правниот факултет во Белград при Универзитетот во Белград, Србија.

Паралелно со нејзината работа на Универзитетот и во Судот, Судијата Јеличиќ е истакнат гостин-професор како стипендист на програмата „Mercator“ на Слободниот универзитет во Берлин (2016/2017 година), а била и гостин-професор на Европа Институтот на Универзитетот во Саарланд од 2019 година. Таа е членка на Советодавниот одбор на „Израелската правна ревија“ (Israel Law Review) и советодавен уредник на „Балканскиот годишник на европско и меѓународно право“ (Balkan Yearbook of European and International Law). Таа има објавувано во голем обем во академските журнали и публикации за меѓународна заштита на фундаменталните права согласно ЕСЧП и МПГПП, за владеење на правото, за родовата еднаквост и малцинските права.

Мирјана Лазарова Трајковска

Судијка на Врховниот суд на Република Северна Македонија

Мирјана Лазарова Трајковска беше избрана во Врховниот суд на Република Северна Македонија во март 2020 година. Од февруари 2008 до февруари 2017 година беше судијка во Европскиот суд за човекови права. Од ноември 2015 до февруари 2017 година беше Претседателка на Првиот оддел на Европскиот суд за човекови права. Од 2003 до 2008 година беше судијка на Уставниот суд на Република Македонија. Од 2001 до 2003 година била раководител на Секторот за човекови права во Министерството за надворешни работи. Од 2002 до 2003 година била Претседател на Државната изборна комисија во Република Македонија. Во мај 2018 година, таа била гостин-професорка по човекови права на Универзитетот Ренмин во Кина во Пекинг. Во 2017 година, таа била гостин-соработник на Правниот факултет на Универзитетот во Бирмингем, Обединетото Кралство и на Правниот факултет на Католичкиот универзитет во Лил, Франција.

Таа била членка на Европската комисија за демократија преку правото (Венецијанска комисија). Била и заменик-претседателка на Советот за демократски избори, членка на Надзорниот комитет за човекови права при Советот на Европа и членка на Работната група на Комитетот на експерти за државјанство на Cоветот на Европа (CJ-NA-GT) кој работи на Конвенцијата за избегнување на бездржавјанство во контекст на сукцесијата на државите.

Леди Бјанку [Ledi Bianku]

Судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина

Леди Бјанку ја извршува функцијата меѓународен судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина. Исто така, од 2018 година тој е и вонреден професор на Универзитетот во Стразбур. Од 2008-2019 година бил судија во Европскиот суд за човекови права во однос на Албанија. Претходно бил член на Европската комисија за демократија преку правото (Венецијанска комисија) од 2006-2008 година. Тој, исто така, претседавал со националното тело за аудио-визуелни медиуми од 2006 до 2007 година. Предавал меѓународно јавно право, право на ЕУ и право за човекови права на Правниот факултет во Тирана и на Албанската школа за судии од 1993-2007 година. Тој исто така ја вршел функцијата на правен советник за различни национални и меѓународни тела, а моментално е член на Етичкиот комитет на Фондацијата „Принц Алберт Втори“ (Prince Albert II Foundation). Г-дин Бјанку има дипломирано на Универзитетот во Тирана и на Колеџот на Европа во Бриж.

Share This