ПОШИРОКА СОРАБОТКА Ние се занимаваме со пошироко засегнатите страни, вклучително и полициските службеници, обвинителите, социјалните работници и претставниците на медиумите кои известуваат за родови прашања, како и криминал и насилство поврзани со родот, како...