Регионалниот одбор кој е составен од високи експерти од целиот регион ги развива стратегијата, насоката и приоритетите на мрежата, осигурувајќи дека Мрежата се грижи и за локалните и за регионалните области на интерес, проблеми и приоритети. Членството во нашиот...