Дуња Мијатовиќ

Комесарка за човекови права на Советот на Европа

Во време на големи предизвици, кои дополнително го зголемуваат проблемот со насилството и дискриминацијата со кои се соочуваат жените и девојките на дневна основа, Истанбулската конвенција останува наш светилник во искоренувањето на овој феномен, предизвикувајќи ги патријархалните ставови што го овозможуваат тоа, обезбедувајќи заштита на жртвите и казнување на сторителите и подигнувајќи ја свеста. ефектот врз жените и девојките, како и врз општеството во целина.

Share This