Роберт Спано

Претседател на Европскиот суд за човекови права

Почестен сум да бидам Претседател на Одборот на покровители на [GCJ] Мрежата. Родово заснованата дискриминација во кој било облик, а особено насилството против жените, мора во секој случај да бидат победени. Јас ја посветив мојата кариера, а не само последните 9 години како Судија, а потоа и како Претседател на Европскиот суд за човекови права, на обезбедување еднаквост на мажите и жените како најтемелно човеково право. Судиите се на фронталната линија на оваа битка, особено во регионот. Мажите и жените мора да ја одиграат нивната улога тука со еднаква јачина. Со нетрпение очекувам да ја одиграм мојата улога и да ѝ ја дадам мојата целосна поддршка на мрежата.

Share This