DOBRODOŠLI U MREŽU SUDIJA I SUTKINJA POSVEĆENIH JAČANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI (MREŽU GCJ)

Doprinosimo ostvarivanju ravnopravnosti žena i muškaraca propisane zakonom na Zapadnom Balkanu.

Naša vizija

Svijet u kojem žene i muškarci na Zapadnom Balkanu uživaju ravnopravnost i prema zakonu i u praksi, u kojem rodni stereotipi ne utječu na ponašanje ili ishod sudskih postupaka i u kojem sve osobe imaju koristi od djelotvornog provođenja nacionalnih, evropskih i međunarodnih odredaba o rodnoj ravnopravnosti.

Naša misija

Mreža GCJ podržava i osnažuje sudije i sutkinje širom regiona da unapređuju rodnu ravnopravnost i zaštitu prava žena na Zapadnom Balkanu.

Siofra O'Leary

predsjednica Evropskog suda za ljudska prava

Rodna ravnopravnost je središnja tačka zaštite ljudskih prava, funkcionisanja demokratije i dobrog upravljanja, ali i poštovanja vladavine prava i promocije dobrobiti za sve. Na tom putu Mreža GCJ je izuzetno važna u vašem regionu, ali i za Evropu u cjelini. Ponosna sam što sam jedna od pokroviteljica te inicijative.

Robert Spano

predsjednik Odbora pokrovitelja i pokroviteljki Mreže i bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava

Čast mi je da predsjedavam Odborom pokrovitelja i pokroviteljki Mreže. Po svaku cijenu moramo se boriti protiv svih oblika rodne diskriminacije, naročito protiv nasilja nad ženama. Cijelu svoju karijeru, ne samo devet godina koje sam proveo na funkciji sudije, a potom i predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, posvetio sam obezbjeđivanju ravnopravnosti žena i muškaraca kao jednom od najosnovnijih ljudskih prava. Sudije i sutkinje se nalaze na prvoj liniji fronta u toj borbi, a posebno u ovom regionu. Ovdje žene i muškarci moraju da ispunjavaju svoju ulogu s podjednakom snagom. Radujem se mogućnosti da ispunjavam svoju ulogu i da pružam svoju svesrdnu podršku Mreži.

Dunja Mijatović

komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava

U vremenima velikih izazova, koji dodatno pogoršavaju nasilje i diskriminaciju s kojima se svakodnevno suočavaju žene i djevojčice, Istanbulska konvencija ostaje naš svjetionik u iskorjenjivanju te pojave, osporavanju patrijarhalnih stavova koji je omogućavaju, obezbjeđivanju zaštite za žrtve, kažnjavanju učinilaca i jačanju svijesti o njenim efektima na žene i djevojčice, kao i na društvo u cjelini.

Ivana Jelić

sutkinja Evropskog suda za ljudska prava

Rodna ravnopravnost je vrijednost koja ističe ljudsko dostojanstvo i ljudski integritet kao inherentno svojstvo svih ljudskih bića. Ostvarenje te vrijednosti je cilj svih nas, bez obzira na naš spol, samoodređenje ili pripadnost. Svi mi imamo ulogu u unapređenju rodne ravnopravnosti u svim sferama života. Ali, sudije i sutkinje imaju odlučujuću ulogu u zaštiti od rodno zasnovane diskriminacije, nasilja i zlostavljanja. Čast mi je što sam jedna od pokroviteljki Mreže.

Događaji

Drugi pravosudni forum Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan

2-3. juni 2023.
Mjesto: Beograd, Srbija

Drugi pravosudni forum Rodna Ravnopravnost i Zapadni Balkan, koji AIRE centar organizuje uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, bavi se načinima na koje pravosuđe može da se izbori sa raznim vrstama rodne nejednakosti na Zapadnom Balkanu…

Prvi regionalni forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan

1-2. april 2022.
Mjesto: Budva, Crna Gora

Prvi regionalni forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan bit će održan 1. i 2. aprila 2022. godine u Budvi (Crnoj Gori). Forum organizuje AIRE Centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i …

Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i jurisprudencija sudova BiH

25. mart 2022.
Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

AIRE Centar, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Republike Srpske i Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u petak, 25. marta 2022. godine, održat će Konferenciju „Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i sudska praksa bh. sudova“.

Vijesti

Uloga pravosuđa u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

13. juli 2023

Rodno zasnovano nasilje je široko rasprostranjeno kako u javnom, tako i u privatnom prostoru, duboko je ukorijenjeno u društvu, a održava se zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli moći. Razgovarali smo sa tri sudije i sutkinje iz Bosne i Hercegovine o tome kako oni vide ulogu pravosuđa u rješavanju tih problema

Najveći regionalni Pravosudni forum o rodnoj ravnopravnosti otvoren u Beogradu

2. juni 2023.

Države Zapadnog Balkana imaju dobre zakone, ali zbog toga što se oni ne primjenjuju na djelotvoran način, žene i dalje predstavljaju jednu od najranjivijih kategorija u regionu.Više od 100 ključnih pravosudnih aktera iz regiona i šire, uključujući predsjednicu, sudije i sutkinje Evropskog suda za ljudska prava, predsjednike i predsjednice, te sudije i sutkinje iz…

Intervju sa sutkinjom Popović: „Skoro svaka druga žena u Crnoj Gori biva izložena nasilju od strane partnera“

24. maj 2023.

Privilegija nam je da intervjuišemo Mirjanu Popović, sutkinju Apelacionog suda Crne Gore i predsjednicu Udruženja žena sudija Crne Gore, dok odbrojavamo dane do održavanja Drugog pravosudnog foruma „Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan“ 2. i 3. juna u Beogradu.

Video