Борбата против фемицидот во Босна и Херцеговина – меѓународните стандарди и јуриспруденцијата на судовите во БиХ

25 март 2022

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

AIRE Центарот, Врховниот суд на Федерацијата Босна и Херцеговина, Врховниот суд на Република Српска и Апелациониот суд на округот Брчко на Босна и Херцеговина во петок, 25 март 2022 година, ќе ја одржат конференцијата „Борбата против фемицидот во Босна и Херцеговина – меѓународни стандарди и јуриспруденција на судовите во БиХ“. На конференцијата ќе биде претставена Анализата на судските практики во гонењето за фемицид и обидите за фемицид во Босна и Херцеговина, подготвена од AIRE Центарот во соработка со Врховниот суд на Федерацијата Босна и Херцеговина, Врховниот суд на Република Српска и Апелациониот суд на округот Брчко на Босна и Херцеговина. Анализата нуди преглед на казнено-правната регулатива во Босна и Херцеговина, но и подлабок увид во појавата на фемицид и дејствувањето на институциите на системот во неговото спречување и гонење.

Инфо

Датум и време:

март 25, 2022; 09:30 a.m. – 12:55 p.m.

Место:

Сараево

Претходна регистрација:

Само со покани

Oнлајн:

Нема можност за онлајн учество

Информации за медиумите:

Изјавите за медиумите се закажани за 09:00 часот

Контакт за медиумите:

Селма Учанбарли, selma.ucanbarlic@airewb.org

25 март 2022

09:30 – 10:00

Воведни обраќања

Весна Станковиќ – Чосовиќ, PПретседателка на Врховниот суд на Федерацијата Босна и Херцеговина Весна Антониќ, ретседателка на Врховниот суд на Република Српска Дамјан Кауриновиќ, Претседател на Апелациониот суд на Округот Брчко Билјана Брејтвејт, Програмска Директорка на AIRE Центарот за Западен Балкан Мет Филд, амбасадор на Нејзиното Височество во Босна и Херцеговина

10:00 – 10:20

Главно обраќање

Роберт Спано, Претседател на Европскиот суд за човекови права

10:20 – 10:50

Презентација на анализата на судската пракса за фемицид и обид за фемицид во Босна и Херцеговина

Д-р Косана Бекер, Програмска директорка на Femplatz и уредничка на анализата

Проф. Д-р Невена Петрушиќ, професорка на Правниот факултет во Ниш и коавтор на анализата

10:50 – 11:15

Пауза

11:15 – 12:30

Панел дискусија

Воведно обраќање на судијката Сиофра О’Лири, потпретседателка на Европскиот суд за човекови права

Весна Антониќ, Претседателка на Врховниот суд на Република Српска

Божидарка Додик, удијка на Врховниот суд на Федерацијата Босна и Херцеговина

Срѓан Недиќ, раководител на Кривичниот оддел на Апелациониот суд на Округот Брчко, Босна и Херцеговина

Севима Сали-Терзиќ, Sвиша правна советничка на Уставниот суд на Босна и Херцеговина

Проф. Д-р Невена Петрушиќ ć, професорка на Правниот факултет во Ниш и коавтор на анализата

Модератор: Д-р Косана Бекер

12:30 – 12:45

Програми за обука на центрите за обука на судии и обвинители

Арбен Муртезиќ, Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Федерацијата Босна и Херцеговина

Томислав Чавиќ, Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Република Српска

12:45 – 12:55

Заклучна дискусија

12:55 – 14:00

Ручек

Говорници

Билјана Брејтвејт, рограмска Директорка на AIRE Центарот за Западен Балкан

Мет Филд, амбасадор на Нејзиното Височество во Босна и Херцеговина

Весна Станковиќ – Чосовиќ, Претседателка на Врховниот суд на Федерацијата Босна и Херцеговина

Весна Антониќ, Претседателка на Врховниот суд на Република Српска

Дамјан Кауриновиќ, Претседател на Апелациониот суд на Округот Брчко

Роберт Спано, Претседател на Европскиот суд за човекови права

Д-р Косана Бекер, Програмска директорка на Femplatz и уредничка на анализата

Проф. Д-р Невена Петрушиќ, професорка на Правниот факултет во Ниш и коавтор на анализата

Божидарка Додик, Судијка на Врховниот суд на Федерацијата Босна и Херцеговина

Срѓан Недиќ, раководител на Кривичниот оддел на Апелациониот суд на Округот Брчко, Босна и Херцеговина

Севима Сали-Терзиќ, виша правна советничка на Уставниот суд на Босна и Херцеговина

Арбен Муртезиќ, Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Федерацијата Босна и Херцеговина

Томислав Чавиќ, Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Република Српска

Share This