Dunja Mijatović

komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava

U vremenima velikih izazova, koji dodatno pogoršavaju nasilje i diskriminaciju s kojima se svakodnevno suočavaju žene i djevojčice, Istanbulska konvencija ostaje naš svjetionik u iskorjenjivanju te pojave, osporavanju patrijarhalnih stavova koji je omogućavaju, obezbjeđivanju zaštite za žrtve, kažnjavanju učinilaca i jačanju svijesti o njenim efektima na žene i djevojčice, kao i na društvo u cjelini.

Share This