Robert Spano

predsjednik Odbora pokrovitelja i pokroviteljki Mreže i bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava

Čast mi je da predsjedavam Odborom pokrovitelja i pokroviteljki Mreže. Po svaku cijenu moramo se boriti protiv svih oblika rodne diskriminacije, naročito protiv nasilja nad ženama. Cijelu svoju karijeru, ne samo devet godina koje sam proveo na funkciji sudije, a potom i predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, posvetio sam obezbjeđivanju ravnopravnosti žena i muškaraca kao jednom od najosnovnijih ljudskih prava. Sudije i sutkinje se nalaze na prvoj liniji fronta u toj borbi, a posebno u ovom regionu. Ovdje žene i muškarci moraju da ispunjavaju svoju ulogu s podjednakom snagom. Radujem se mogućnosti da ispunjavam svoju ulogu i da pružam svoju svesrdnu podršku Mreži.

Share This