Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i jurisprudencija sudova BiH

25. mart 2022.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

AIRE Centar, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Republike Srpske i Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u petak, 25. marta 2022. godine, održat će Konferenciju „Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i sudska praksa bh. sudova“. Na Konferenciji će biti predstavljena Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini, koju je AIRE Centar pripremio u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sudom Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. U Analizi je dat pregled krivičnopravnih odredaba u Bosni i Hercegovini, kao i dublji uvid u pojavu femicida i aktivnosti institucija sistema radi njenog sprečavanja i procesuiranja.

Info

Datum i vrijeme:

25. mart 2022. godine, 9.30 – 12.55 sati

Mjesto:

Sarajevo

Predregistracija:

Isključivo po pozivu

Online:

Online učešće nije moguće

Informacije za novinare:

Press Deklaratat për shtyp janë caktuar oër orën 09:00

Kontakti për media:

Selma Učanbarlić, selma.ucanbarlic@airewb.org

Dnevni red

25. mart 2022. godine

09:30 – 10:00

Uvodni govori

Vesna Stanković-Ćosović, predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Vesna Antonić, predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske

Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko distrikta BiH

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra

Matt Field, Abritanski ambasador u Bosni i Hercegovini

10:00 – 10:20

Ključni govor

Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava

10:20 – 10:50

Predstavljanje Analize prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini

Dr Kosana Beker,  programska direktorica Femplatza i urednica Analize

Prof. Dr Nevena Petrušić, profesorica Pravnog fakulteta u Nišu i koautorka Analize

10:50 – 11:15

Pauza

11:15 – 12:30

Panel-diskusija

Uvodna prezentacija: sutkinja Síofra O’Leary, potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava

Vesna Antonić, predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske

Vesna Antonić, Kryetare e Gjykatës Supreme të Republika Srpska

Božidarka Dodik, sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Srđan Nedić, Kpredsjednik Krivičnog odjeljenja Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Sevima Sali-Terzićspan style=”color: #4f4f4f;”>, viša pravna savjetnica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Prof. Dr. Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta u Nišu i koautorka Analize

Moderatorica: Dr. Kosana Beker

12:30 – 12:45

Programi obuke centara za edukaciju sudija i sutkinja i tužilaca i tužiteljica

Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine

Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske

12:45 – 12:55

Završne napomene

12:55 – 14:00

Ručak

Govornici i govornice

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra

Matt Field, Abritanski ambasador u Bosni i Hercegovini

Vesna Stanković-Ćosović, predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Vesna Antonić, Kredsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske

Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko distrikta BiH

Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava

dr. Kosana Beker, programska direktorica Femplatza i urednica Analize

prof. dr. Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta u Nišu i koautorka Analize

Božidarka Dodik, sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Srđan Nedić, predsjednik Krivičnog odjeljenja Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine

Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske

Share This