Drugi pravosudni forum Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan

2-3. jun 2023.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Drugi pravosudni forum Rodna Ravnopravnost i Zapadni Balkan, koji AIRE centar organizuje uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, bavi se načinima na koje pravosuđe može da se izbori sa raznim vrstama rodne nejednakosti na Zapadnom Balkanu. Na ovom događaju na visokom nivou će se okupiti ključni nosioci pravosudnih funkcija iz regiona i šire, uključujući predstavnike Evropskog suda za ljudska prava, predstavnike važnih regionalnih pravosudnih i drugih državnih institucija, članova akademske zajednice i predstavnike NVO.

Jedna od najvažnijih tema ovogodišnjeg foruma je djelotvorni pravosudni odgovor na femicid i ostale slučajeve rodno zasnovanog nasilja u regionu a sudije i ostali stručnjaci će razgovarati o najboljim praksama vezanim iz istragu, krivično gonjenje i kažnjavanje ovih akata. Štaviše, forum će predstavljati priliku za proučavanje kako nacionalnih pravnih okvira, tako i međunarodnih standarda rodne ravnopravnosti propisanih ključnim pravnim dokumentima kao što su Evropska konvencija o ljudskim pravima, Konvencija Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Konvencija Savjeta Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

“Društveno nametnute rodne norme su čvrsto utkane u svaku nit javnog i privatnog života žena na Zapadnom Balkanu. Rodno zasnovano nasilje, neravnopravan pristup obrazovanju, diskriminacija na radnom mjestu, nizak nivo učešća u političkom životu i imovinska nejednakost samo su neki od štetnih simptoma i posljedica duboko ukorenjene nejednakosti sa kojom se žene ovog regiona susreću u svakodnevnom životu. Zapadni Balkan je usvajanjem međunarodnih ugovora i domaćih pravnih okvira kojima se zabranjuje rodno zasnovana diskriminacija i nasilje zaista napravio ključne početne korake ka rješenju ovih problema, ali nedostaje delotvorno sprovođenje tih propisa a uloga pravosuđa je od ključnog značaja u tom pogledu“, izjavila je Biljana Braithwaite, direktorka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra.

S velikim ponosom saopštavamo da će ove godine ključne govore održati Síofra O’Leary, predsjednica Evropskog suda za ljudska prava, i Alicia Herbert (nosilac odlikovanja OBE), direktorka za obrazovanje, rod i ravnopravnost britanskog Ministarstva za spoljne poslove i razvoj i posebna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za rodnu ravnopravnost. Osmislili smo zanimljiv program koji obuhvata panel diskusije, prezentacije i diskusije. U daljem tekstu je dostupan podrobni dnevni red foruma.

Info

Datum i vrijeme:

2. juni 2023; 09:30 — 3. juni 2023, 13:00

Mjesto:

Beograd

Predregistracija:

Samo po pozivu

Online:

Online učešće nije moguće, video snimci skupa će naknadno biti dostupni na YouTube kanalu AIRE centra

Informacije za novinare:

Izjave za štampu će biti date u 09:00 2. juna 2023.

Kontakt za medije:

Agenda

02. Juni 2023.

08.00 – 09.30

Registracija

09.30 – 10.10

10:00 – 10:30

Pozdravni govori i uvod u forum

Voditelj programa: Ognen Janeski

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra

Brankica Janković, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije
Alicia Herbert OBE, direktorica za obrazovanje, rod i ravnopravnost i posebna izaslanica UK za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za vanjske poslove i razvoj Ujedinjenog Kraljevstva

10.10 – 10.30

Ključni govor

Síofra O'Leary, predsjednica Evropskog suda za ljudska prava

10.30 – 11.40

Panel diskusija br. 1: Institucionalni odgovori na femicid i rodno zasnovano nasilje – operativne obaveze prema članovima 2, 3, 8 i 14 EKLJP

Moderator: Mirjana Lazarova Trajkovska, sutkinja Vrhovnog suda Sjeverne Makedonije i bivša sutkinja ESLJP (Sjeverna Makedonija)

Ivana Jelić, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (Crna Gora)
Ioannis Ktistakis, sudija Evropskog suda za ljudska prava (Grčka)
Robert Spano, bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava (Island) i partner u advokatskoj kancelariji Gibson Dunn

11.40 – 12.00

Pauza za kafu

12.00 – 13.15

Panel diskusija br. 2: Procesne obaveze vezane za istragu, krivično gonjenje i kažnjavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja prema članovima 2, 3, 8 i 14 EKLJP

Moderator: Ledi Bianku, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava (Albanija)

Erik Wennerström, sudija Evropskog suda za ljudska prava (Švedska)
Saadet Yüksel, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (Turska)
Kateřina Šimáčková, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (Republika Češka)

11:50 – 12:00

Ručak

14.30 – 15.00

Dokumentarni film “Šejla”

Velibor Čović, režiser

Priča o Šejli, djevojci koja je zatražila zaštitu ali je nije dobila. U pozorištu na čijoj je sceni nastupila je vladala tišina. Institucije nisu adekvatno odreagovale. Ubijena je na pragu svog doma. Njeno ubistvo je podiglo na noge nekoliko hiljada ljudi, koji su poslali jasnu poruku sa crnogorskih ulica: Sad je dosta! Ovo je film o Šejli, devetnaestogodišnjoj žrtvi femicida i jednom od primjera disfunkcionalnosti, sporosti i neblagovremenog djelovanja sistema u cilju zaštite od nasilja. Ovaj film je posvećen svim ženama žrtvama nasilja.

15.20 – 15.20

Predstavljanje Regionalne studije o femicidu

Kosana Beker, programska direktorka, FemPlatz

15.20 – 15.40

Pauza za kafu

15.40 – 16.50

Panel diskusija br. 3: Kaznena politika u pogledu femicida i rodno zasnovanog nasilja

Moderator: Kosana Beker, programska direktorka, FemPlatz

Selvete Gërxhaliu Krasniqi, Jsutkinja Ustavnog suda Kosova
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava

16.50 – 17.00

DDan 1 Zaključne napomene

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra

Speakers

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra

Síofra O'Leary, predsjednica Evropskog suda za ljudska prava

Alicia Herbert OBE, direktorica za obrazovanje, rod i ravnopravnost i posebna izaslanica UK za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za vanjske poslove i razvoj Ujedinjenog Kraljevstva

Brankica Janković, Cpovjerenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije

Mirjana Lazarova Trajkovska, sutkinja Vrhovnog suda Sjeverne Makedonije i bivša sutkinja ESJLP (Sevjerna Makedonija)

Ivana Jelić, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (Crna Gora)

Ioannis Ktistakis, sudija Evropskog suda za ljudska prava (Grčka)

Robert Spano, bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava (Island) i partner u advokatskoj kancelariji Gibson Dunn

Ledi Bianku, Jsudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava (Albania))

Erik Wennerström, Jsudija Evropskog suda za ljudska prava (Švedska)

Saadet Yüksel, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (Turska)

Kateřina Šimáčková, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (Republika Češka)

Selvete Gërxhaliu Krasniqi, sutkinja Ustavnog suda Kosova

Velibor Čović, režiser dokumentarnog filma “Šejla”

Kosana Beker, programska direktorka, FemPlatz

Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava

Sabina Đapo, projektna menadžerica, projekat Ravnopravnost i borba protiv rodno zasnovanog nasilja i femicida na Zapadnom Balkanu

Ivana Krstić, Pprofesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Share This