Prvi regionalni forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan

1 april 2022.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Prvi regionalni forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan bit će održan 1. i 2. aprila 2022. godine u Budvi (Crnoj Gori). Forum organizuje AIRE Centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Na Forumu će se okupiti sudije i sutkinje Evropskog suda za ljudska prava i sudije i sutkinje i stručnjaci i stručnjakinje iz regiona, koji će razgovarati o ključnim načelima rodne ravnopravnosti koje je Evropski sud za ljudska prava uspostavio u svojoj praksi. Forumu će prisustvovati i predsjednik Evropskog suda Robert Spano, komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović i potpredsjednica Evropskog suda Siofra O’Leary.

Info

Datum i vrijeme:

1. april 2022, 10 sati – 2. april 2022. godine, 15 sati

Mjesto:

Budva

Predregistracija:

Isključivo po pozivu

Online:

Online učešće nije moguće, video-snimci će poslije događaja biti postavljeni na YouTube kanalu AIRE Centra

Informacije za novinare:

Izjave za štampu će biti date u 9.45 sati

Kontakt za medije:

Selma Učanbarlić, selma.ucanbarlic@airewb.org
Nedim Jahić, nedim.jahic@airewb.org

Dnevni red

Dan 1 – 1. april 2022. godine

10:00 – 10:30

Dobrodošlica i uvod u Forum

Biljana Braithwaite, Wirektorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra

Pozdravne riječi:

Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore
Ivana Jelić, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava
Steve Arrick, otpravnik poslova Britanske ambasade u Crnoj Gori
Slobodan Šarić, savjetnik za vladavinu prava na projektu GIZ „Pravna reforma za ekonomski razvoj na Zapadnom Balkanu“

Moderator: Tijana Badnjar, the AIRE Centar

10:30 – 10:45

Ključni govor:

Rodni stereotipi i seksizam u praksi Evropskog suda za ljudska prava

sudija Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava

10:45 – 11:00

Uvodno izlaganje: Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama putem unapređenja rodne ravnopravnosti

Dunja Mijatović, komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava

11:00 – 12:30

Panel-diskusija: Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje i EKLJP

Uvodna prezentacija: sutkinja Síofra O’Leary, potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava

Moderator: Armen Harutyunyan, udija Evropskog suda za ljudska prava

Panelisti: Saadet Yuksel, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava
Mirjana Lazarova Trajkovska, sutkinja Vrhovnog suda Republike Sjeverne Makedonije

12:30 – 13:45

Ručak

13:45 – 15:10

Panel-diskusija: Rodna ravnopravnost i EKLJP – interakcija između čl. 8. i 14. EKLJP

Uvodna prezentacija: Ivana Jelić, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava

Moderator: Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava

Panelisti: Ledi Bianku, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Ksenija Turković, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu i bivša potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava

15:10 – 15:30

Pauza za kafu

15:30 – 16:45

Tematske radne grupe – Sesija 1
Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje i EKLJP

Uvodna prezentacija: Ksenija Turković, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu i bivša potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava

Moderirana diskusija u manjim grupama učesnika i učesnica iz cijelog regiona: Primjena prakse ESLJP u regionu i ključni izazovi u domaćem kontekstu u vezi sa temama o kojima je diskutovano tokom prve panel-diskusije.

Moderator: Ledi Bianku, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Tematske radne grupe – Sesija 2
Rodna ravnopravnost i EKLJP – interakcija između čl. 8. i 14. EKLJP

Uvodna prezentacija: Mirjana Lazarova Trajkovska, sutkinja Vrhovnog suda Republike Sjeverne Makedonije

Moderirana diskusija u manjim grupama učesnika i učesnica iz cijelog regiona: Primjena prakse ESLJP u regionu i ključni izazovi u domaćem kontekstu u vezi sa temama o kojima je diskutovano tokom druge panel-diskusije.

Moderatorica: Ivana Krstić, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

16:45

Kraj dana 1.

18:30 – 19:30

Koktel

19:30 – 21:00

Večera

Dan 2 – 2. april 2022. godine

09:30–10:00

Povratne informacije od tematskih radnih grupa

Predstavljanje ključnih zaključaka tematskih radnih grups

Moderatorica: Ivana Krstić, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

10:00–10:45

Uvod u Mrežu sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti (Mrežu GCJ) i studiju o rodnoj ravnopravnosti u regionu

Uvodna prezentacija: Ivana Jelić, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra
Kosana Beker, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost
Larisa Halilović, stručnjakinja za mreže i mentorstvo

10:45 – 11:00

Pauza za kafu

11:00–12:15

Radne grupe – Pokretanje Mreže

Diskusija u manjim radnim grupama o sljedećim pitanjima:

  • Kako će Mreža doprinijeti kvalitetu Vašeg rada tokom naredne tri godine?
  • Na koje bi teme i aktivnosti Mreža trebalo da se usredsrijedi?
  • Koje aktere i akterke izvan pravosuđa treba da uključimo u diskusije o rodnoj ravnopravnosti i unapređenju pravosudne reakcije?
  • Kako da dovoljno motivišemo članove i članice da aktivno učestvuju u radu Mreže?
  • Koji su najbolji načini za razmjenu iskustava, jurisprudencije i najboljih praksi sudskih sistema šest zemalja Zapadnog Balkana?

12:15 – 12:30

Pauza

12:30– 13:00

Plenarna sjednica

  • Predstavljanje ključnih zaključaka radnih grupa poslije diskusija
  • Prikaz narednih koraka

Moderatorica: Larisa Halilović, stručnjakinja za mreže i mentorstvo

13:00– 13:15

Zaključne napomene

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra
Ivana Jelić, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava

13:15

Kraj Foruma i ručak

Govornici i govornice

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra
Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore
Ivana Jelić, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava
Steve Arrick, otpravnik poslova Britanske ambasade u Crnoj Gori
Slobodan Šarić, savjetnik za vladavinu prava na projektu GIZ „Pravna reforma za ekonomski razvoj na Zapadnom Balkanu“
Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava
Dunja Mijatović, komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava
Síofra O’Leary, potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava
Armen Harutyunyan, sudija Evropskog suda za ljudska prava
Saadet Yuksel, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava
Mirjana Lazarova Trajkovska, sutkinja Vrhovnog suda Republike Sjeverne Makedonije
Ledi Bianku, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Kosana Beker, stručnjakinja za rodnu ravnopravnostt
Larisa Halilović, stručnjakinja za mreže i mentorstvo
Share This