BASHKËPUNIMI MË I GJERË Ne angazhojmë edhe hisedarë të tjerë, përfshirë policinë, prokurorët, punonjësit sociale dhe përfaqësuesit e medias që raportojnë në lidhje me çështjet gjinore, krimin dhe dhunën, si përfitues të trajnimeve dhe ndërtimit të kapaciteteve dhe si...