PARTNERSTVO SA INSTITUCIJAMA ZA OBUKU NOSILACA I NOSITELJKI PRAVOSUDNIH FUNKCIJA Radi osmišljavanja, ostvarivanja i provođenja svih aktivnosti Mreže, blisko sarađujemo sa institucijama za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija u cijelom regionu. U julu 2002....