Mreža uživa podršku Odbora pokrovitelja i pokroviteljki koji čine istaknuti pravnici i pravnice, uključujući sudije i sutkinje Evropskog suda za ljudska prava. Pokrovitelji i pokroviteljke sagledavaju i daju savjete sa stanovišta međunarodnog prava, pružaju podršku i daju uvid u oblasti za koje su stručni, te prenose svoje znanje i iskustva. Odborom pokrovitelja i pokroviteljki, koji su svjesni činjenice da djelotvorno ostvarivanje rodne ravnopravnosti zahtijeva posvećenost tom cilju kako žena, tako i muškaraca, predsjedava bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano. Nadamo se da će njegova funkcija predsjednika Odbora inspirisati kako sudije, tako i sutkinje širom regiona da se uključe u rad Mreže i da preduzmu korake kako bismo suzbili rodnu neravnopravnost.

NAŠI POKROVITELJI I POKROVITELJKE

Robert Spano

predsjednik Odbora pokrovitelja i pokroviteljki i bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava

Robert Spano, bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, 2013. godine izabran je za sudiju tog suda u ime Islanda. Imenovan je za predsjednika odjeljenja ESLJP u maju 2017, za potpredsjednika ESLJP u maju 2019, a na funkciji predsjednika ESLJP je bio od maja 2020. do 31. oktobra 2022. godine. Prije toga, od 2009. do 2010. i 2013. godine, vršio je funkciju parlamentarnog ombudsmana Islanda. Godine 2006. je izabran za profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Islandu, a funkciju dekana tog fakulteta obavljao je od 2010. do 2013. godine. Predsjedavao je Stalnim odborom stručnjaka i stručnjakinja za krivično pravo islandskog Ministarstva pravde od 2003. do 2009. i od 2011. do 2013. godine. Također je bio delegat Islanda pri Evropskom komitetu za probleme kriminala i nezavisni stručnjak Komiteta Lanzarote Savjeta Evrope. Sudija Spano je stekao diplome Univerziteta u Islandu i Univerziteta u Oksfordu.

Síofra O’Leary

predsjednica Evropskog suda za ljudska prava

Síofra O’Leary je prva žena koja je imenovana na funkciju predsjednice Evropskog suda za ljudska prava. Za sutkinju tog suda, u ime Irske, izabrana je 2015. godine. U januaru 2020. je imenovana na funkciju predsjednice Petog odjeljenja, a funkciju potpredsjednice ESLJP je vršila od januara do oktobra 2022. godine. Prije nego što se pridružila Evropskom sudu za ljudska prava, sutkinja O’Leary je nepune dvije decenije radila u Sudu pravde Evropske unije, gdje je obavljala sudske i administrativne funkcije. Od 2003. godine je gostujuća profesorka na Koledžu Evrope u Brižu. Bila je članica Odbora urednika i urednica stručnog časopisa Common Market Law Review, a trenutno je članica njegovog Savjetodavnog odbora i Odbora irskog Centra za evropsko pravo, kao i Društva pravnih stručnjaka i stručnjakinja. Godine 2016. je izabrana za počasnu članicu Počasnog društva najstarijeg pravnog fakulteta u Irskoj King’s Inns.

Sutkinja O’Leary, koja je diplomirala pravo na Univerzitetskom koledžu u Dablinu, a titulu doktora nauka stekla na Institutu Evropskog univerziteta, ranije je bila pomoćnica direktora Centra za evropske pravne studije Univerziteta u Kembridžu, profesorica na Koledžu Emanuel, gostujuća profesorica Pravnog fakulteta Univerzitetskog koledža u Dablinu, profesorica na postdoktorskim studijama Univerziteta u Kadizu u Španiji i saradnica Instituta za istraživanje javnih politika u Londonu. Objavila je veliki broj radova u akademskim časopisima i pravnih monografija o zaštiti osnovnih prava zajemčenih pravom EU i EKLJP, o radnom pravu EU, slobodnom kretanju ljudi i usluga, te državljanstvu EU uopšte.

Ivana Jelić

sutkinja Evropskog suda za ljudska prava

U julu 2018. godine Ivana Jelić je izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u ime Crne Gore. Od 2015. godine je članica Odbora za pravne nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Od 2018. godine je članica Senata Advokatske komore Crne Gore. Prije nego što je postala sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, radila je kao vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Bila je i potpredsjednica i članica Komiteta UN za ljudska prava (2015-2018). Također je, kao nezavisna stručnjakinja, učestvovala u radu različitih tijela Savjeta Evrope (2007-2018), a, između ostalog, bila je izvjestiteljka o rodnoj ravnopravnosti i druga potpredsjednica Savjetodavnog odbora za Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina (2012-2016). Studirala je pravo na pravnim fakultetima Univerziteta Crne Gore, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Berkli, a studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbija u Njujorku je završila kao stipendistkinja programa Junior Faculty Development. Zvanje mastera pravnih nauka stekla je 2004. godine, a zvanje doktora pravnih nauka 2007. godine, kada je doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Paralelno sa radom na Univerzitetu i u Sudu, sutkinja Jelić je bila i ugledna gostujuća profesorica, stipendistkinja programa Merkator na Slobodnom univerzitetu u Berlinu (2016-2017), a od 2019. godine je i gostujuća profesorica na Institutu Evropa Univerziteta u Sarlandu. Članica je Savjetodavnog odbora izraelskog „Pravnog časopisa“ i savjetodavna urednica Balkanskog godišnjaka evropskog i međunarodnog prava. Objavila je niz radova u stručnim časopisima i monografije o međunarodnoj zaštiti osnovnih prava u skladu sa EKLJP i PGP, vladavini prava, rodnoj ravnopravnosti i pravima nacionalnih manjina.

Mirjana Lazarova Trajkovska

sutkinja Vrhovnog suda Republike Sjeverne Makedonije

Mirjana Lazarova-Trajkovska je u martu 2020. godine izabrana za sutkinju Vrhovnog suda Republike Sjeverne Makedonije. Bila je sutkinja Evropskog suda za ljudska prava od februara 2008. do februara 2017. godine. Od novembra 2015. do februara 2017. godine je bila predsjednica Prvog odjeljenja Evropskog suda za ljudska prava. Od 2003. do 2008. godine je bila sutkinja Ustavnog suda Republike Makedonije. Od 2001. do 2003. godine je rukovodila Odjeljenjima za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova, a od 2002. do 2003. godine je bila predsjednica Državne izborne komisije u Republici Sjevernoj Makedoniji. U maju 2018. godine je bila gostujuća profesorka ljudskih prava na Univerzitetu Renmin u Pekingu. Godine 2017. je bila gostujuća profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Birmingamu u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i na Pravnom fakultetu Katoličkog univerziteta u Lilu u Francuskoj.

Bila je članica Evropske komisije za demokratiju putem prava (Venecijanske komisije). Također je bila potpredsjednica Savjeta za demokratske izbore, članica Upravnog komiteta za ljudska prava pri Savjetu Evrope, kao i članica Radne grupe Komiteta stručnjaka za državljanstvo (CJ-NA-GT) koja je bila zadužena za izradu Konvencije Savjeta Evrope o izbjegavanju apatridije u vezi sa državnom sukcesijom.

Ledi Bianku

sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ledi Bianku obavlja funkciju međunarodnog sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Od 2018. godine je vanredni profesor Univerziteta u Strazburu. Bio je sudija Evropskog suda za ljudska prava u ime Albanije od 2008. do 2019. godine. Prethodno je, od 2006. do 2008. godine, bio član Evropske komisije za demokratiju putem prava (Venecijanske komisije). Također je predsjedavao Nacionalnim audio-vizuelnim organom Albanije od 2006. do 2007. godine. Predavao je međunarodno javno pravo, pravo EU i pravo ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Tirani i albanskoj Školi za sudije i sutkinje od 1993. do 2007. godine. Bio je i pravni savjetnik različitih nacionalnih i međunarodnih tijela, a trenutno je član Etičkog komiteta Fondacije „Princ Albert II“. Sudija Bianku je diplomac Univerziteta u Tirani i Fakulteta Evrope u Brižu.

Share This