Lufta kundër femicidit në Bosnje dhe Hercegovinë – standardet ndërkombëtare dhe jurisprudenca e gjykatave të BH

25 mars 2022

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Qendra AIRE, Gjykata Supreme e Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës, Gjykata Supreme e Republika Srpska dhe Gjykata e Apelit e Qarkut Brčko të Bosnje dhe Hercegovinës, të premten, 25 mars 2022, do të zhvillojnë konferencën “Lufta kundër femicidit në Bosnje dhe Hercegovinë – standardet ndërkombëtare dhe jurisprudenca e gjykatave të BH”. Në konferencë do të prezantohet Analiza e Praktikave Gjyqësore mbi Femicidin dhe Femicidin në Tentativë në Bosnje dhe Hercegovinë, e hartuar nga Qendra AIRE në bashkëpunim me Gjykatën Supreme të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës, Gjykatën Supreme të Republika Srpska dhe Gjykatën e Apelit të Qarkut Brčko të Bosnje dhe Hercegovinës. Analiza ofron një shikim mbi rregullimin e të drejtës penale të Bosnje dhe Hercegovinës, por edhe një shikim më të thellë mbi rastet e femicidit dhe veprimet e institucioneve të sistemit për parandalimin dhe ndjekjen penale.

Info

Data dhe koha:

25 mars 2022, ora 09:30 – 12:55

Vendi:

Sarajevë

Para-regjistrimi:

Vetëm me ftesa

Online:

Nuk ka pjesëmarrje online

Informacionet për shtyp:

Press Deklaratat për shtyp janë caktuar oër orën 09:00

Kontakti për media:

Selma Ucanbarlic, selma.ucanbarlic@airewb.org

25 mars 2022

09:30 – 10:00

Fjalimet hyrëse

Vesna Stanković-Ćosović, Kryetare e Gjykatës Supreme të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës
Vesna Antonić, Kryetare e Gjykatës Supreme të Republika Srpska
Damjan Kaurinović, Kryetar i Gjykatës së Apelit të Rrethit Brčko
Biljana Braithwaite, Drejtoreshë e Programit të Qendrës AIRE për Ballkanin Perëndimor
Matt Field, Ambasador i Madhërisë së Saj në Bosnje dhe Hercegovinë

10:00 – 10:20

Fjalimi kryesor

Robert Spano, Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

10:20 – 10:50

Prezantim i Analizës së Praktikës Gjyqësore mbi Femicidin dhe Femicidin në Tentativë në Bosnje dhe Hercegovinë

Dr Kosana Beker, Drejtoreshë e Programit Femplatz dhe Editore e Analizës

Prof. Dr Nevena Petrušić, Profesorshë e Fakultetit Juridik në Nish dhe bashkautore e Analizës

10:50 – 11:15

Pushim

11:15 – 12:30

Diskutim në panel

Prezantim hyrës nga Gjyqtarja Síofra O’Leary, Nënkryetare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Vesna Antonić, Kryetare e Gjykatës Supreme të Republika Srpska

Božidarka Dodik, Gjyqtare e Gjykatës Supreme të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës

Srđan Nedić, Kryetar i Divizionit Penal të Gjykatës së Apelit të Rrethit Brčko të Bosnnje dhe Hercegovinës

Sevima Sali-Terzićspan style=”color: #4f4f4f;”>, SKëshilltare e Lartë Ligjore e Gjykatës Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës

Prof. Dr. Nevena Petrušić, Profesoreshë e Fakultetit Juridik në Nish dhe bashkautore e Analizës

Moderatore: Dr. Kosana Beker

12:30 – 12:45

Programet e trajnimit të qendrave për trajnim gjyqësor dhe prokurorial

Arben Murtezić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës

Tomislav Čavić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Republika Srpska

12:45 – 12:55

Shënime përmbyllëse

12:55 – 14:00

Dreka

Folësit

Biljana Braithwaite, Drejtoreshë e Programit të Qendrës AIRE për Ballkanin Perëndimor

Matt Field, Ambasador i Madhërisë së Saj në Bosnje dhe Hercegovinë

Vesna Stanković-Ćosović, Kryetare e Gjykatës Supreme të Bosnje dhe Hercegovinës

Vesna Antonić, Kryetare e Gjykatës Supreme të Republika Srpska

Damjan Kaurinović, Kryetar i Gjykatës së Apelit të Rrethit Brčko

Robert Spano, Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Dr Kosana Beker, Drejtoreshë e Programit Femplatz dhe Editore e Analizës

Prof Dr Nevena Petrušić, Profesoreshë në Fakultetin Juridik në Nish dhe bashkautore e Analizës

Božidarka Dodik, Gjyqtare e Gjykatës Supreme të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës

Srđan Nedić, Kryetar i Divizionit Penal të Gjykatës së Apelit të Rrethit Brčko të Bosnnje dhe Hercegovinës

Sevima Sali-Terzić, Këshilltare e Lartë Ligjore e Gjykatës Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës

Arben Murtezić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës

Tomislav Čavić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Republika Srpska

Share This