Nisja e Kampionëve të Çështjeve Gjinore në Gjyqësor në Sarajevë

12 korrik 2022

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Qendrat e Trajnimit Gjyqësor dhe Prokurorial të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës dhe Republika Srpskës, me mbështetjen e Qendrës AIRE, festojnë 20-vjetorin e punës së tyre në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe kjo ngjarje do të shërbejë si mundësi për të nisur Rrjetin e Kampionëve të Çështjeve Gjinore në Gjyqësor. Me nënshkrimin e marrëveshjeve bilaterale, Qendra AIRE ka vendosur bashkëpunimin me institutet e trajnimit gjyqësor në Mal të Zi, Serbi, Maqedoni të Veriut, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë dhe në Kosovë, duke shtruar kështu themelet për aktivitetet e Rrjetit GCJ. Implementimi i kësaj iniciative është mbështetur nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Info

Data dhe koha::

12 korrik 2022, ora 11:00

Vendi:

Sarajevë

Para-regjistrimi:

Vetëm me ftesa

Online:

Nuk ka pjesëmarrje online

Informacionet për shtyp:

Deklaratat e shtypit janë caktuar për orën 10:45 në holl.

Kontakti për media:

12 korrik 2022

09:00 –10:00

Takimi i punës i Qendrës AIRE me përfaqësuesit e qendrave dhe akademive rajonale të trajnimit gjyqësor

10:00 – 10:30

Ceremonia e Firmosjes së Memorandumit të Bashkëpunimit – mes Qendrës AIRE dhe qendrave dhe akademive rajonale të trajnimit gjyqësor

10:30 – 10:45

Regjistrimi i pjesëmarrësve

10:30 – 10:45

Deklatatat për shtyp

Biljana Braithwaite, Drejtoresha e Programit të Qendrës AIRE për Ballkanin Perëndimor
Arben Murtezić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës
Tomislav Čavić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Republika Srpska

11:00 – 11:30

Fjalimet e mirëseardhjes

Arben Murtezić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës
Tomislav Čavić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Republika Srpska
Doc Dr. Sci. Smajo Šabić, Gjyqtar i Gjykatës Krahinore të Sarajevës dhe Kryetar i Bordit Menaxhues të FBiH HJPC
Daniela Milovanović, Gjyqtare e Gjykatës Supreme të Republika Srpska dhe Kryetare e Bordit Menaxhues të RS HJPC

11:30 – 11:50

Fjalimet kryesore

Jean-Philippe Rageade, Drejtor i ERA /span>
Frederique Dubost, Kancelare për Ndërlidhje për Evropën Juglindore pranë Ministrisë së Drejtësisë (Ambasada Franceze në Beograd)

111:50 – 12:00

Prezantim i punës së Qendrës AIRE dhe shpallja e Rrjetit të Kampionëve për Çështjet Gjinore në Gjyqësor

12:00 – 13:00

Prezantim i punës së FBiH dhe RS HJPCs

13:00 – 13:15

Diskutim

13:15

Mbyllja e Programit dhe Koktej

Folësit

Biljana Braithwaite, Drejtoresha e Programit të Qendrës AIRE për Ballkanin Perëndimor
Arben Murtezić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës
Tomislav Čavić, Drejtor i Qendrës Gjyqësore dhe Prokuroriale të Republika Srpska
Doc Dr. Sci. Smajo Šabić, Gjyqtar i Gjykatës Krahinore të Sarajevës dhe Kryetar i Bordit Menaxhues të FBiH HJPC
Daniela Milovanović, Gjyqtare e Gjykatës Supreme të Republika Srpska dhe Kryetare e Bordit Menaxhues të RS HJPC
Jean-Philippe Rageade, Drejtor i ERA
Frederique Dubost, Kancelare për Ndërlidhje për Evropën Juglindore pranë Ministrisë së Drejtësisë (Ambasada Franceze në Beograd)
Share This