Вести

Дали судството може делотворно да се справи со проблемот на фемицид?

2 септември 2023 година

Вести

Дали судството може делотворно да се справи со проблемот на фемицид?

2 септември 2023 година

Преку 100 клучни правосудни чинители од регионот и пошироко, вклучувајќи ги претседателката и судии/судијки на Европскиот суд за човекови права, претседатели/претседателки на судови, судии/судијки, претставници на други државни институции од регионот, универзитетски професори и претставници на невладини организации, се собраа денес во Белград на вториот регионален судски форум „Родовата рамноправност и Западниот Балкан“, …

Најголемиот регионален судски форум за родова рамноправност отворен во Белград

2 јуни 2023 година

Вести

Најголемиот регионален судски форум за родова рамноправност отворен во Белград

2 јуни 2023 година

Преку 100 клучни правосудни чинители од регионот и пошироко, вклучувајќи ги претседателката и судии/судијки на Европскиот суд за човекови права, претседатели/претседателки на судови, судии/судијки, претставници на други државни институции од регионот, универзитетски професори и претставници на невладини организации, се собраа денес во Белград на вториот регионален судски форум „Родовата рамноправност и Западниот Балкан“, организиран од AIRE центарот, со поддршка од Владата на Обединетото Кралство, во соработка со Повереничката за заштита на рамноправноста во Србија и невладината организација FemPlatz [ФемПлац].

Разоткривање на борбите за родова еднаквост во Северна Македонија – согледувања од судијките Гајдова и Белевска Пројковска

31 мај 2023 година

Вести

Разоткривање на борбите за родова еднаквост во Северна Македонија – согледувања од судијките Гајдова и Белевска Пројковска

31 мај 2023 година

На два дена пред почетокот на Вториот судски форум за родова рамноправност и Западниот Балкан, ја имавме честа да ги интервјуираме судијката Габриела Гајдова од Основниот суд Велес и судијката Билјана Белевска Пројковска од Основниот суд Охрид, кои се членки на Мрежата на судии/судијки посветени на јакнење на родовата рамноправност (Мрежа СПЈРР), кои дискутираа за значајните предизвици со кои се соочува земјата во справувањето…

Граѓанските организации од Западниот Балкан ќе ги набљудуваат судските случаи на фемицид и родово-базирано насилство во 2023 година

28 март 2023 година

Вести

AIRE центарот, FemPlatz [ФемПлац] и пет партнерски здруженија на граѓани од Западниот Балкан, Центарот за човекови права во демократија од Албанија, Центарот за женски права од Босна и Херцеговина, Центарот за женски права од Црна Гора, Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство од Северна Македонија и Виктимолошкото друштво на Србија, во 2023 година ќе набљудуваат судски постапки во случаи на фемицид, обид за фемицид и други случаи на родово-базирано насилство.

Меѓународен ден на жените судии: Од вклученост до правда

10 март 2023 година

Вести

Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Резолуцијата 75/274 на 28 април 2021 година, во која го утврди 10. март како Меѓународен ден на жените судии, со цел да се унапреди целосното и еднаквото учество на жените на сите нивоа во судството.

Родово-базираното насилство налага повеќеслоен одговор

8 март 2023 година

Вести

Меѓународниот ден на жената се одбележува на глобално ниво со признавање на социјалните, економските, културните и политичките достигнувања на жените, но и со обрнување внимание на проблемите со кои жените сè уште се соочуваат денес, а тие проблеми се бројни.

Повик за организации од граѓанското општество: Набљудување на судски предмети на фемицид и родово-базирано насилство

6 февруари 2023 година

Вести

Повик за организации од граѓанското општество: Набљудување на судски предмети на фемицид и родово-базирано насилство

6 февруари 2023 година

AIRE центарот, во соработка со FemPlatz [ФемПлац], поканува организации од граѓанското општество сосредоточени на правата на жените и спречување родово-базирано насилство од Западниот Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Србија) да поднесат барања за добивање грантови за набљудување на судски предмети на фемицид и родово-базирано насилство.

На Меѓународниот ден на човековите права: Судиите од целиот регион ги здружуваат силите за да ја зајакнат родовата рамноправност

10 декември 2022 година

Вести

AIRE центарот го одбележа Меѓународниот ден на човековите права преку запознавање на пошироката јавност со неодамна формираната Мрежа на судии/судијки посветени на јакнење на родовата рамноправност (Мрежа СПЈРР), составена од истакнати судии и судијки од целиот регион кои се посветени на јакнење на родовата рамноправност во земјите од Западниот Балкан.

Мрежа на родовите шампиони во правосудството основана во Сараево

12 јули 2022

Вести

Со потпишувањето на Меморандумот за соработка со AIRE Центарот во јули 2022 година, сите центри за обуки во правосудството во регионот ѝ се приклучија на иницијативата за формирање на Мрежата на родовите шампиони. Иницијативата беше покрената на почетокот на април на Судскиот форум за родова еднаквост во Будва, чии учесници ја истакнаа потребата од координиран пристап кон обуката на…

Првиот регионален форум за родова еднаквост за Западниот Балкан ги собра експертите во Будва

1-2 април 2022

Вести

На 1 и 2 април 2022 година, AIRE Центарот беше домаќин на првиот Регионален форум за родова еднаквост за Западниот Балкан. Форумот се одржа во Будва (Црна Гора) и ги собра на едно место Претседателот и потпретседателот на Европскиот суд за човекови права, Комесарката за човекови права при Советот на Европа, судиите и поранешните судии на Европскиот суд за човекови права, …

Сараево е домаќин на конференција за превенција од фемицид

25 март 2022

Вести

Сараево беше домаќин на конференцијата „Борба против фемицидот во Босна и Херцеговина – меѓународните стандарди и судската пракса на судовите на БиХ“, организирана од AIRE Центарот во соработка со Врховниот суд на Федерацијата БиХ, Врховниот суд на Република Српска и Апелациониот суд на округот Брчко во БиХ.

Share This