Покана за вебинарот „Од молк до решенија: Судска пракса за вознемирување на жени на работното место”

4 јуни 2024

AIRE центарот ве поканува на вебинарот „Од молк до решенија: Судска пракса за вознемирување на жени на работното место”, клучна дискусија за сеприсутниот проблем на вознемирување со кое се соочуваат жените на работните места. Придружете се на предавањето за борбата против вознемирувањето на работното место, вклучувајќи сексуално вознемирување, малтретирање и мобинг.

Овој вебинар е дизајниран за судии, обвинители, адвокати и други правни професионалци, како и дејци од граѓанското општество, активисти за човекови права, новинари и студенти. Работни јазици на вебинарот се босански/хрватски/црногорски/српски, со превод достапен на албански, англиски и македонски јазик. Не е потребна претходна регистрација.

Вебинарот ќе се одржи во понеделник, 17 јуни 2024 година, од 13:30 до 15:00 преку Zoom. Придружете се на вебинарот преку овој линк.

Целта на овој вебинар е да даде увид во различните форми на вознемирување и ефективни стратегии за справување со него. Од физичко и вербално малтретирање до култури на работното место кои првенствено ги овозможуваат, предавањето ќе ги испита нијансираните динамики на вознемирување и ќе разговара за одговорите на работодавачите во однос на вознемирувањето, вклучувајќи го и третманот на укажувачите. Дискусијата ќе се фокусира на значајната одлука на Европскиот суд за човекови права во случајот Шпадијер против Црна Гора, така што ќе извлече важни лекции за ефективен судски одговор на вознемирувањето. На вебинарот ќе се анализираат важни меѓународни правни стандарди, вклучувајќи ги и оние утврдени од Европскиот суд за човекови права. Исто така, овој вебинар ќе понуди практични алатки за идентификување, справување со и спречување на вознемирување на работното место, нагласувајќи ја важноста од навремени истраги и поддршка за жалителите за да се спречи секундарна виктимизација.

Вебинарот ќе го водат експертите Ивана Јелиќ, судијка и претседателка на одделение на Европскиот суд за човекови права; Вања Вујовиќ, судијка на Основниот суд во Подгорица, назначена во Секретаријатот на Европскиот суд за човекови права; и Мерсудин Пружан, обвинител во Обвинителството на Босна и Херцеговина.

За повеќе информации за Програмата за Западен Балкан на AIRE центарот,посетете ја официјалната веб страна..

Share This