Tokom 2023. godine organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu će pratiti sudske postupke u predmetima femicida i rodno zasnovanog nasilja
28. mart 2023. godine, Beograd, Srbija

Tokom 2023. godine AIRE Centar, FemPlatz i pet partnerskih organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu, Centar za ljudska prava u demokratiji iz Albanije, Centar ženskih prava iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore, Nacionalna mreža protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici iz Sjeverne Makedonije i Viktimološko društvo Srbije, pratiće sudske postupke u predmetima femicida, femicida u pokušaju i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Početak te saradnje je obilježen dvodnevnim programom obuke održane 27. i 28. marta 2023. godine u Beogradu Učesnici su razgovarali o metodologiji praćenja postupaka, uključujući teme poput odabira predmeta koji će se pratiti, toka procesa praćenja i izvještaja o praćenju.

„Praćenje femicida i rodno zasnovanog nasilja ima ključni značaj za dublje razumijevanje onoga što se događa iza vrata sudnice i za stjecanje znanja i perspektive o tome kako se ti postupci vode. Vjerujemo da je to jedan od prvih koraka potrebnih za djelotvornu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, jer će ne samo poboljšati naše razumijevanje te teme već će nam pružiti i ideje za ciljane akcije koje treba provesti u budućnosti“, izjavila je Sabina Đapo, projektna menadžerka AIRE Centra.

Ključni zaključci tog procesa praćenja će biti predstavljeni u uporednom izvještaju za Zapadni Balkan.

„Zemlje Zapadnog Balkana imaju sličnu pravnu, političku i društvenu istoriju, te se i suočavaju sa sličnim problemima u borbi protiv femicida. Naše zajedničke aktivnosti praćenja sudskih postupaka u predmetima femicida, pokušaja femicida i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja tu temu podići će sa nacionalnog na regionalni nivo, budući da će njima biti osnažena ne samo zalaganja na nacionalnom nivou već će biti obezbijeđena i platforma za regionalno djelovanje“, izjavila je Biljana Janjić, izvršna direktorka „FemPlatza“.

Uz podršku Vlade UK u januaru 2023. godine AIRE Centar je pokrenuo višegodišnji projekat „Rodna ravnopravnost i borba protiv rodno zasnovanog nasilja i femicida na Zapadnom Balkanu”. Cilj projekta je da poboljša pristup pravdi žrtava rodno zasnovanog nasilja i onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje putem unapređenja razumijevanja pitanja rodne ravnopravnosti nosilaca i nositeljki sudskih funkcija na Zapadnom Balkanu. Projektne aktivnosti će biti usredsrijeđene na usaglašavanje sudske prakse o rodno zasnovanom nasilju i femicidu sa dobrom praksom i međunarodnim standardima. Pored toga, cilj projekta je da poveća znanje i svijest o pitanjima rodne ravnopravnosti, te da jača kapacitet sudija i sutkinja i ostalih sudskih aktera. Više na platformi Rodna ravnopravnost i pravosuđe na Zapadnom Balkanu.

Share This