Pravosuđe ima važnu ulogu za osiguravanje rodne ravnopravnost i implementacije UN CEDAW konvencije
5. maj 2023. godine, Budva, Crna Gora

AIRE centar i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u Crnoj Gori, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, održali su dvodnevnu edukaciju o „Rodnoj ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na UN CEDAW konvenciju“ u Budvi, koja je okupila preko 20 sudija i tužilaca iz cijele Crne Gore.

Konvencija Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (UN CEDAW), koju je Crna Gora ratifikovala 2007. godine, važan je alat u afirmisanju rodne ravnopravnosti i prava žena. Budući da pravosuđe igra važnu ulogu u primjeni CEDAW konvencije, ova edukacija je pružila priliku sudijama i sudkinjama i tužiteljima i tužiteljicama da unaprijede svoje znanje i vještine o pitanjima rodne ravnopravnosti. Učesnici i učesnice su imali priliku čuti vodeće domaće i regionalne stručnjakinje na ovu temu, među kojima su dr. Kosana Beker, programska direktorica nevladine organizacije FemPlatz, Andrijana Čović, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost i sprječavanje nasilja nad ženama, dr. Vesna Ratković, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, Maja Raičević, direktorica nevladine organizacije Centar za ženska prava, Maja Živaljević, sutkinja Višeg sudu za prekršaje Crne Gore i Tamara Brnović, sutkinja Osnovnog suda u Podgorici.

”Cilj ovog seminara je unaprjeđenje svijesti i znanja, kao i razmjena iskustva sudija i tužilaca kada je u pitanju rodna ravnopravnost i borba protiv diskriminacije žena. Akcenat edukacije je bio na primjeni CEDAW Konvencije, a govorilo se i o Opcionom protokolu koji predstavlja pravno sredstvo za sprovođenje CEDAW konvencije. Pored toga učesnici i učesnice su imali priliku upoznati se sa radom Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena tkz. CEDAW komiteta i preporukama koje ovo tijelo donosi, kao i sa slučajevima diskriminacije žena iz prakse crnogorskih sudova”, kazala je Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore.

“Rodna neravnopravnost još uvijek je prisutna u Crnoj Gori, a žene se suočavaju s diskriminacijom u raznim sferama života. Pravosuđe ima važnu ulogu u afirmisanju ravnopravnosti polova i borbi protiv diskriminacije i zato je ovaj trening od velike važnosti”, kazala je Đina Popović, menadžerka projekta „Jačanje vladavine prava, državnih institucija i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori” AIRE centra.

Brojni izvještaji pokazuju kako se žene u Crnoj Gori svakodnevno suočavaju sa rodno zasnovanom diskriminacijom i nejednakošću, prisutne u svim sferama javnog i privatnog života. Pa tako, iako su posljednjih godina vidljive pozitivne promjene, žene i dalje sputava ekonomska nejednakost. Skorija istraživanja pokazuju da uprkos tome što je posljednjih godina diplomiralo više žena u odnosu na muškarce, žene se češće nalaze na niže plaćenim pozicijama. Žene takođe poseduje manje imovine, nisu jednako plaćene za iste poslove i češće se suočavaju sa diskriminacijom koja ih sprječava u karijernom napredovanju.

Pored toga, fizičko i psihološko nasilje značajan je problem žena ove zemlje.

“Većina žena je zabrinuta po pitanju nasilja u Crnoj Gori. Više od šest od deset ispitanica smatra da je nasilje nad ženama često (62%), od kojih gotovo četvrtina (23%) smatra da je ono veoma često. Otprilike četvrtina njih (26%) lično poznaje nekoga u svojoj porodici, među prijateljima (26%) i u svom svom susjedstvu (24%) ko je izložen nasilju”, pokazao je nedavni izvještaj Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

Share This