Na Međunarodni dan ljudskih prava: Sudije i sutkinje iz cijelog regiona zajedno u borbi za jačanje rodne ravnopravnosti
10. mart 2022. godine

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, AIRE Centar je predstavio i upoznao širu javnost s nedavno osnovanom Mrežom sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana (Gender Champions in Judiciary Network), koja će okupljati eminentne sudije i sutkinje iz regiona. To je prva mreža koja okuplja predstavnike pravosudne zajednice iz regiona kako bi radili na unapređenju rodne ravnopravnosti. Mreža će imati i svoju web-platformu (www.gcjnetwork.org) koja će okupljati stručnjake i stručnjakinje u toj oblasti, realizovati regionalne online programe obuke, te pružiti priliku njenim članovima da razmijene stečeno znanje, vještine i iskustva.

Rad Mreže koordinira AIRE Centar u saradnji s institucijama za obuku sudija i sutkinja iz regiona, te uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Njena primarna misija je da se formiranjem mreže sudija i sutkinja u zemljama Zapadnog Balkana angažovanih u borbi protiv rodnih stereotipa i predrasuda podstakne unapređenje rodne ravnopravnosti putem prakse svih sudova na nacionalnom nivou, kao i regionalna saradnja u razvijanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu. Direktorica Programa za Zapadni Balkan u AIRE Centru Biljana Braithwaite je istakla da je u kontekstu zaštite ljudskih prava važno prepoznati koje grupe su najviše izložene kršenju ljudskih prava, ali i na koji način pravosudni sistemi mogu doprinijeti efikasnoj zaštiti tih prava.

„Bez obzira na zakonsku jednakost žena i muškaraca, u našem regionu žene su i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim segmentima javnog i privatnog života. Izazovi s kojima se žene suočavaju su brojni, one su manje zaposlene, poseduju manje imovine, što ih dovodi u nezavidan ekonomski položaj, a posebno ih pogađa izraženo i rasprostranjeno rodno zasnovano nasilje. Da bi žene u balkanskim društvima živele život ne samo oslobođen straha već u punoj meri učestvovale u svim njegovim aspektima, neophodno je nasilje sprečiti i sankcionisati i ženama osigurati da ostvare jednak pristup servisima i jednakost u uživanju svih prava. Bez sudova, koji u krajnjoj instanci osiguravaju da se zakoni provode, ostajemo na nivou deklaracija. Zbog toga je važna poruka koju pravosuđe šalje uspostavljanjem ove mreže. Prepoznajemo važnost rodne ravnopravnosti i spremni smo dati svoj doprinos ostvarenju ljudskih prava i sloboda u regionu“, poručila je direktorica Braithwaite.

Pokrovitelji i pokroviteljke Mreže su predsjednica Evropskog suda za ljudska prava Siofra O'Leary, bivši predsjednik Suda Robert Spano, te sudije i sutkinje iz regiona Ivana Jelić, Mirjana Lazarova-Trajkovska i Ledi Bianku.

„Rodna ravnopravnost je središnja tačka zaštite ljudskih prava, funkcionisanja demokratije i dobrog upravljanja, ali i poštovanja vladavine prava i promocije dobrobiti za sve. Na tom putu Mreža GCJ je izuzetno važna u vašem regionu, ali i za Evropu u cjelini. Ponosna sam što sam jedna od pokroviteljica te inicijative“, poručila je predsjednica O'Leary.

„Sudije su sastavni dio načina na koji vidimo uređenje društvene stvarnosti. Da bi bili sposobni da se uspješno snalaze u složenim izazovima života, sudije i sutkinje moraju razumjeti osnovne strukture moći i obrasce ljudskog ponašanja koji daju život zakonu. Nastavak edukacije o pitanju kao što je rodna ravnopravnost je, stoga, važan dio pravosudne funkcije. Na kraju, rodna ravnopravnost je jedan od temelja svakog društva koje teži da bude istinska demokratija vođena vladavinom prava. Čast mi je da predsjedavam Odborom pokrovitelja i pokroviteljki Mreže. Moramo se po svaku cijenu boriti protiv svih oblika rodne diskriminacije, naročito protiv nasilja nad ženama. Cijelu svoju karijeru ne samo devet godina koje sam proveo na funkciji sudije, a potom i predsjednika Evropskog suda za ljudska prava posvetio sam obezbjeđivanju ravnopravnosti žena i muškaraca kao jednom od najosnovnijih ljudskih prava. Sudije i sutkinje se nalaze na prvoj liniji fronta u toj borbi, a posebno u ovom regionu. Žene i muškarci ovdje moraju s podjednakom snagom da ispunjavaju svoju ulogu. Radujem se mogućnosti da ispunjavam svoju ulogu i pružam svoju svesrdnu podršku Mreži”, rekao je Robert Spano.

Mrežu je osnovao AIRE Centar zajedno s pravosudnim akademijama i centrima za obuku sudija i sutkinja i tužilaca i tužiteljica iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova, koji su toj mreži pristupili u julu 2022. godine. Direktorica Braithwaite je naglasila da će cilj zajedničkih aktivnosti biti razvijanje svijesti o prirodi i štetnim efektima rodnih stereotipa u društvima Zapadnog Balkana, njihovim negativnim utjecajima na sudske odluke i ulozi pravosuđa u rješavanju tih pitanja.

„Mreža će osnažiti veštine, znanje i praksu sudija i sutkinja u vezi s rodnom ravnopravnosti i rodnim stereotipima. Moramo zajedno podsticati efikasnu implementaciju domaćih, evropskih i međunarodnih pravnih instrumenata koji se odnose na rodnu ravnopravnost, te omogućiti razmenu znanja, veština, iskustava i ideja u vezi s rodnom ravnopravnosti među sudijama i sutkinjama i pravnim praktičarima i praktičarkama širom regiona. Konačno, Mreža će biti oslonac za unapređenje profesionalnog i ličnog razvoja žena sutkinja u regionu. Hvala svima koji su podržali ovu inicijativu.

Iskoristimo Međunarodni dan ljudskih prava kao trenutak za pokretanje novog poglavlja u pravosuđu posvećenog borbi za rodnu ravnopravnost“, zaključila je direktorica Braithwaite.

Share This