Uspostavljanje Mreže sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti u Sarajevu

12. jul 2022.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Centri za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, uz podršku AIRE Centra, obilježavaju 20 godina rada u BiH. Ta svečanost će predstavljati priliku i za pokretanje Mreže sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti. Potpisivanjem bilateralnih sporazuma AIRE Centar je uspostavio saradnju sa institucijama za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Time su položeni temelji za aktivnosti Mreže. Tokom ovog događaja bit će održane i prve sjednice na kojima će se učesnici i učesnice konsultovati o budućim aktivnostima Mreže GCJ. Provođenje te inicijative podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Informacije

Datum i vrijeme:

12. juli 2022. godine, 11 – 14 sati

Mjesto:

Sarajevo

Predregistracija:

Isključivo po pozivu

Online:

Online učešće nije moguće

Informacije za novinare:

Izjave za medije će biti date u lobiju u 10.45 sati

Kontakt za medije:

Dnevni red

12. juli 2022. godine

09:00 –10:00

Radni sastanak AIRE Centra sa predstavnicima centara i akademija za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija iz regiona

10:00 – 10:30

Ceremonija potpisivanja Memoranduma o saradnji – između AIRE Centra i centara i akademija za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija

10:30 – 10:45

Registracija učesnika i učesnica

10:30 – 10:45

Izjave za medije

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra
Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine
Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske

11:00 – 11:30

Pozdravne riječi

Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine
Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske
Doc. dr. sci. Smajo Šabić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu i predsjednik Upravnog odbora CEST FBiH
Daniela Milovanović, sutkinja Vrhovnog suda RS i predsjednica Upravnog odbora CEST RS

11:30 – 11:50

Glavni govori

Jean-Philippe Rageade, direktor Agencije za evropsko pravo
Frederique Dubost, sutkinja za vezu za saradnju u pravosuđu na Zapadnom Balkanu (Francuska ambasada u Srbiji)

111:50 – 12:00

Prezentacija rada AIRE Centra i najava uspostavljanja Mreže sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti

12:00 – 13:00

Predstavljanje rada CEST FBiH i RS

13:00 – 13:15

Diskusija

13:15

Kraj programa i koktel

Govornici i govornice

Biljana Braithwaite, direktorka Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra
Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine
Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske
Doc. dr. sci. Smajo Šabić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu i predsjednik Upravnog odbora CEST FBiH
Daniela Milovanović, sutkinja Vrhovnog suda RS i predsjednica Upravnog odbora CEST RS
Jean-Philippe Rageade, direktor Agencije za evropsko pravo
Frederique Dubost, sutkinja za vezu za saradnju u pravosuđu na Zapadnom Balkanu (Francuska ambasada u Srbiji)

Share This