Прв регионален форум за родова еднаквост за Западен Балкан

1-2 април 2022

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Првиот „Регионален форум за родова еднаквост за Западен Балкан“ ќе се одржи на 1 и 2 април 2022 година во Будва (Црна Гора). Форумот е организиран од AIRE Центарот со поддршка на Владата на Обединетото Кралство и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. На форумот ќе учествуваат судии од Европскиот суд за човекови права и судии и експерти од регионот за да дискутираат за клучните принципи за родовата еднаквост утврдени со праксата на Европскиот суд за човекови права. На форумот ќе присуствуваат Претседателот на Европскиот суд, Роберт Спано [Robert Spano], Комесарката за човекови права при Советот на Европа, Дуња Мијатовиќ [Dunja Mijatović] и Потпретседателката на Европскиот суд, Сиофра О’Лири [Siofra O’Leary].

Инфо

Датум и време:

април 1, 2022; 10:00 a.m. – април 2, 2022; 3:00 p.m.

Место:

Будва

Претходна регистрација:

Само со покани

Oнлајн:

Нема можност за онлајн учество, видеата од настанот достапни преку AIRE Centre YouTube channel

Информации за медиумите:

Изјавите за медиумите се закажани за 09:45 часот

Контакт за медиумите:

Селма Учанбарлиќ [Selma Ucanbarli]c, selma.ucanbarlic@airewb.org
Недим Јахиќ [Nedim Jahic], nedim.jahic@airewb.org

Прв ден – 1 април 2022

10:00 – 10:30

Добредојдe и вовед во Форумот

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite], Програмска Директорка на AIRE Центарот за Западен Балкан

Воведни обраќања:

Дритан Абазовиќ [Dritan Abazović], Заменик-премиер на Црна Гора
Ивана Јелиќ [Ivana Jelić], Судија во Европскиот суд за човекови права/span>
Стив Арик [Steve Arrick], вршител на должност, Британска амбасада во Црна Гора
Слободан Шариќ [Slobodan Šarić], советник за владеење на правото, Правна реформа за економски развој на Западен Балкан – GIZ GmbH

Модераторка: Тијана Бадњар [Tijana Badnjar], AIRE Центар

10:30 – 10:45

Главно обраќање:

Родовото стереотипизирање и сексизмот во судската пракса на Европскиот суд за човекови права

Судија Роберт Спано [Robert Spano], Претседател на Европскиот суд за човекови права

10:45 – 11:00

Воведна презентација: Борба против насилството врз жените и девојчињата преку промовирање на родовата еднаквост

Дуња Мијатовиќ [Dunja Mijatović], Kомесарка за човекови права при Советот на Европа

11:00 – 12:30

PПанел дискусија: Семејното и родово заснованото насилство и ЕКЧП

Воведно излагање на судијката Сиофра О’Лири [Síofra O’Leary], потпретседателка на Европскиот суд за човекови права

Модератор: Армен Харутјунјан [Armen Harutyunyan], Судија на Европскиот суд за човекови права

Панелист: Саадет Јуксел [Saadet Yuksel],, Судија на Европскиот суд за човекови права
Мирјана Лазарова Трајковска [Mirjana Lazarova Trajkovska], Судијка на Врховниот суд на Република Северна Македонија

12:30 – 13:45

Ручек

13:45 – 15:10

Панел дискусија: Родовата еднаквост и ЕКЧП – интеракцијата помеѓу членот 8 и членот 14 ЕКЧП

Воведна презентација на Ивана Јелиќ [Ivana Jelić], Судијка на Европскиот суд за човекови права

Модератор: Роберт Спано [Robert Spano], Претседател на Европскиот суд за човекови права

Панелисти: Леди Бјанку [Ledi Bianku], Судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина
Ксенија Турковиќ [Ksenija Turković], професорка по право на Универзитетот во Загреб и поранешна потпретседателка на Европскиот суд за човекови права

15:10 – 15:30

Кафе пауза

15:30 – 16:45

Тематски работни групи – Сесија 1
Семејно и родово засновано насилство и ЕКЧП

Вовед од Ксенија Турковиќ [Ksenija Turković], професорка по право на Универзитетот во Загреб и поранешна потпретседателка на Европскиот суд за човекови права

Модерирана дискусија во помали групи составени од учесници од целиот регион: Примена на судската пракса на ЕКЧП во регионот и клучните предизвици во домашниот контекст, во однос на темите дискутирани во првата панел дискусија.

Модератор: Леди Бјанку [Ledi Bianku], Судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина

Тематски работни групи – Сесија 2
Родовата еднаквост и ЕКЧП – интеракцијата помеѓу членот 8 и членот 14 ЕКЧП

Вовед од Мирјана Лазарова Трајковска [Mirjana Lazarova Trajkovska], Судијка на Врховниот суд на Република Северна Македонија

Модерирана дискусија во помали групи составени од учесници од целиот регион: Примената на судската пракса на ЕКЧП во регионот и клучните предизвици во домашниот контекст, во врска со темите дискутирани во втората панел дискусија.

Модераторка: Ивана Крстиќ [Ivana Krstić],, професорка на Правниот факултет на Универзитетот во Белград

16:45

Крај на првиот ден

18:30 – 19:30

Коктел

19:30 – 21:00

Вечера

Втор ден – 2 април 2022

09:30–10:00

Повратни информации од тематските работни групи

Презентација на клучните заклучоци од тематските работни групи

Модераторка: Ивана Крстиќ [Ivana Krstić], професорка на Правниот факултет на Универзитетот во Белград

10:00–10:45

Вовед во Мрежата на родовите шампиони во правосудството (GCJ Мрежа) и регионалната аналитичка студија

Воведна презентација на Ивана Јелиќ [Ivana Jelić], Судијка на Европскиот суд за човекови права

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite], Програмска Директорка на AIRE Центарот за Западен Балкан
Косана Бекер [Kosana Beker], Експертка за родова еднаквост
Лариса Халиловиќ [Larisa Halilović], Специјалистка за мрежи и менторство

Говорниците ќе ги проучуваат:
• Клучните цели, улогата, членството и структурата на мрежата
• Родот во судството во Западен Балкан

10:45 – 11:00

Кафе пауза

11:00–12:15

Работни групи – Оживување на мрежата

Дискусија во помали работни групи за следните прашања:

  • Што се надевате дека ќе постигне мрежата за Вас во текот на следните 3 години?
  • Кои се темите и активностите на кои треба да се фокусира мрежата?
  • Кои се пошироките чинители што треба да ги вклучиме во дискусиите за родовата еднаквост и подобрувањето на одговорите на судството?
  • Како обезбедуваме доволна мотивација за членовите да преземат активно учество во работата на мрежата??
  • Кои се најдобрите начини за размена на искуства, јуриспруденција и најдобра практика во правосудните системи на ЗБ6?

12:15 – 12:30

Пауза

12:30– 13:00

Пленарна седница

  • Презентација за клучните резултати од дискусиите во работните групи
  • Резиме за следните чекори

Модераторка: Лариса Халиловиќ [Larisa Halilović], Специјалистка за мрежи и менторство

13:00– 13:15

Заклучна дискусија

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite], Програмска Директорка на AIRE Центарот за Западен Балкан
Ивана Јелиќ [Ivana Jelić], Судијка на Европскиот суд за човекови права

13:15

Крај на форумот и ручек

Говорници

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite], Програмска Директорка на AIRE Центарот за Западен Балкан
Дритан Абазовиќ [Dritan Abazović], Заменик-премиер на Црна Гора
Ивана Јелиќ [Ivana Jelić], Судијка на Европскиот суд за човекови права
Стив Арик [Steve Arrick], вршител на должност, Британска амбасада во Црна Гора
Слободан Шариќ [Slobodan Šarić], советник за владеење на правото, Правна реформа за економски развој на Западен Балкан – GIZ GmbH
Роберт Спано [Robert Spano], Претседател на Европскиот суд за човекови права
Дуња Мијатовиќ [Dunja Mijatović], Kомесарка за човекови права на Советот на Европа
Сиофра О’Лири [Síofra O’Leary], Потпретседателка на Европскиот суд за човекови права
Армен Харутјунјан [Armen Harutyunyan], Судија во Европскиот суд за човекови права
Саадет Јуксел [Saadet Yuksel], Судијка во Европскиот суд за човекови права
Мирјана Лазарова Трајковска, Судијка во Врховниот суд на Република Северна Македонија
Леди Бјанку [Ledi Bianku], Судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина
Косана Бекер [Kosana Beker], Експертка за родова еднаквост
Лариса Халиловиќ [Larisa Halilović], Специјалистка за мрежи и менторство
Share This