Воспоставување на Мрежа на родовите шампиони во правосудството во Сараево

12 јули 2022

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Центрите за обука на судии и обвинители на Федерацијата Босна и Херцеговина и Република Српска со поддршка на AIRE Центарот прославуваат 20 години од својата работа во БиХ, а овој настан ќе биде можност за воспоставување на Мрежата на родовите шампиони во правосудството. Со потпишување на билатерални договори, AIRE Центарот воспостави соработка со институциите за обуки во правосудството во Црна Гора, Србија, Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово, поставувајќи ги основите за активностите на Мрежата. Настанот ќе ги вклучи и првите консултативни сесии за идните активности на GCJ Мрежата. Имплементацијата на иницијативата е поддржана од Владата на Обединетото Кралство.

Инфо

Датум и време:

12 јули 2022; 11:00 часот

Место:

Сараево

Претходна регистрација:

Само со покани

Онлајн:

Не постои можност за онлајн учество

Информации за медиумите:

Изјавите за медиумите се закажани за 10:45 часот во фоајето

Контакт за медиумите

Недим Јахиќ [Nedim Jahić], nedim.jahic@airewb.org

12 јули 2022

09:00 –10:00

Работен состанок на AIRE Центарот со претставници на центрите за обука и академиите за правосудство во регионот

10:00 – 10:30

Церемонија на потпишување на меморандумот за соработка – помеѓу AIRE Центарот и центрите и академиите за обука на судии во регионот

10:30 – 10:45

Регистрација на учесниците

10:30 – 10:45

Изјави за медиуми

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite], Програмска Директорка на AIRE Центарот за Западен Балкан
Арбен Муртезиќ [Arben Murtezić], Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Федерацијата Босна и Херцеговина
Томислав Чавиќ [Tomislav Čavić], Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Република Српска

11:00 – 11:30

Поздравни говори

Арбен Муртезиќ [Arben Murtezić],, Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Федерацијата Босна и Херцеговина
Томислав Чавиќ [Tomislav Čavić],, Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Република Српска
Доцент д-р Смајо Шабиќ [Smajo Šabić],, Судија на Кантоналниот суд во Сараево и Претседател на Управниот одбор на Високиот судски и обвинителски совет (ВСОС) на Федерацијата Босна и Херцеговина
Даниела Миловановиќ [Daniela Milovanović],, Судијка на Врховниот суд на Република Српска и Претседателка на Управниот одбор на Високиот судски и обвинителски совет (ВСОС) на Република Српска

11:30 – 11:50

Главно обраќање

Жан-Филип Рагеад [Jean-Philippe Rageade], Директор на Академијата за европско право (ERA)
Фредерик Дубост [Frederique Dubost], Магистрат за врски за Југоисточна Европа во Министерството за правда (Француска амбасада во Белград)

111:50 – 12:00

Презентација на работата на AIRE Центарот и најава за Мрежата на родовите шампиони во правосудството

12:00 – 13:00

Презентација на работата на HJPC на ФБиХ и РС

13:00 – 13:15

Дискусии

13:15

Крај на програмата и коктел

Говорници

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite], Програмска Директорка на AIRE Центарот за Западен Балкан
Арбен Муртезиќ [Arben Murtezić], Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Федерацијата Босна и Херцеговина
Томислав Чавиќ [Tomislav Čavić], Директор на Центарот за едукација на судии и обвинители на Република Српска
Доцент д-р Смајо Шабиќ [Smajo Šabić], Судија на Кантоналниот суд во Сараево и Претседател на Управниот одбор на HJPC на ФБиХ
Даниела Миловановиќ [Daniela Milovanović], Судијка на Врховниот суд на РС и Претседателка на Управниот одбор на ХЈПЦ на РС
Жан-Филип Рагеад [Jean-Philippe Rageade], Директор на ЕРА
Фредерик Дубост [Frederique Dubost], Магистрат за врски за Југоисточна Европа во Министерството за правда (Француска амбасада во Белград)

Share This