Međunarodni dan sutkinja: Inkluzijom do pravde
10. mart 2023. godine

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 28.04.2021. godine usvojila Rezoluciju 75/274 kojom je proglasila 10. mart Međunarodnim dan sutkinja, u cilju promocije pune i ravnopravne zastupljenosti žena u pravosuđu.

Share This